53280
53280

คู่มือสอบบุคลากรปฏิบัติการ สถาบันวิทยาลัยชุมชน

260.00 ฿

รายละเอียด

แชร์
 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  1
  Share

คัดลอกลิงค์เรื่องนี้

คู่มือสอบบุคลากรปฏิบัติการ สถาบันวิทยาลัยชุมชน

สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับสถาบันวิทยาลัยชุมชน                                                                                                    

*แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเหตุการณ์ปัจจุบัน                                        

*นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา                                                                                             

*พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542                                                                                         

*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2553       

*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการพ.ศ. 2546

และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2. พ.ศ. 2553                                                                                                          

*พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547                                                 

*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547                                    

*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555                                              

*พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550                                                 

*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560                                                                                                   

*พระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2558                                                                                                

*เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติ สถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2558                                                                      

*ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548                            

*ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษาพ.ศ. 2561                                                        

*ประกาศสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่อง การดําเนินการตามพันธกิจสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ.2560              

*ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552                                  

*ระเบียบสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ต่ำกว่าปริญญาของวิทยาลัยชุมชน

พ.ศ. 2560                                                                                                                                            

*แนวข้อสอบความรู้ด้านภาษาไทยเพื่อวัดความเข้าใจและการใช้ภาษา                                                    

*แนวข้อสอบความรู้ด้านภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน                                                                     

*แนวข้อสอบความสามารถด้านตัวเลข การคิดคำนวณ และการใช้เหตุผล                                                           

*การบริหารทรัพยากรบุคคล                                                                                                                   

*การกำหนดตำแหน่ง เงินเดือน                                                                                                             

*หลักการและแนวทางในการสรรหาและเลือกบุคลากร                                                                                

*การบรรจุและการแต่งตั้งโอนย้าย                                                                                                                       

*การออกจากราชการ                                                                                                                             

*แนวข้อสอบ บุคลากร ชุดที่ 1.                                                                                                        

*แนวข้อสอบ บุคลากร ชุดที่ 2.                                                                                                        

*แนวข้อสอบ การบริหารทรัพยากรบุคคล                                                                                          

      

 

สมัคร งาน สอบ ก.พ. ภาค ก. งานราชการ สอบ ก.พ. ภาค ก. รับสมัคร สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 57 สอบ ก.พ. ภาค ก. เปิดสอบ

รวมแนวข้อสอบ แจกฟรี!! ภาค ก. ก.พ. คลิกที่นี่!! new

สนใจหนังสือคู่มือ ภาค ก. ก.พ. หรือ

คอร์สติวเข้ม ภาค ก. ก.พ. หรือ

DVD+ชุดคู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ก.พ.

ที่จัดทำโดย.. The Best Center คลิกที่นี่

โทรสอบถาม Tel: 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter


แชร์
 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  1
  Share
 •  
  1
  Share
 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  

ตะกร้าสินค้า

คัดลอกลิงค์เรื่องนี้

มีบริการ E-Book ดาวน์โหลด
*ไม่พบหนังสือ/คอร์สติวที่ต้องการ
สอบถาม โทร 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter
(คลิกที่นี่)