สั่งซื้อออนไลน์

คู่มือสอบพนักงานควบคุมด้านตรวจพิสูจน์ กรมราชทัณฑ์ ปี 2562

260.00 ฿

รายละเอียด

แชร์
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

คัดลอกลิงค์เรื่องนี้

คู่มือสอบพนักงานควบคุมด้านตรวจพิสูจน์ กรมราชทัณฑ์ ปี 2562

สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมราชทัณฑ์                                                                                         

*พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2560                                                                               

*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2560                                                        

*พระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545                                                      

*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545                                

*ระเบียบคณะกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดว่าด้วยการตรวจพิสูจน์ การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยา

เสพติดการควบคุมตัว และการปฏิบัติต่อผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์และผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยา

เสพติด พ.ศ. 2546                                                                                                      

*แนวข้อสอบ ระเบียบคณะกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดว่าด้วยการตรวจพิสูจน์

การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดการควบคุมตัว และการปฏิบัติต่อผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์และผู้เข้ารับการ

ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2546                                                                           

*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                                                 

*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                              

*ระเบียบกรมราชทัณฑ์ ว่าด้วยวินัยและการรักษาวินัยของพนักงานราชการ พ.ศ. 2550                         

*นโยบายของกรมราชทัณฑ์                                                                                            

*ความรู้เกี่ยวกับอาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา                                                                         

*เหตุการณ์ปัจจุบันที่เกี่ยวกับงานราชทัณฑ์                                                                           

*ความรู้เกี่ยวกับการพฤตินิสัยผู้ต้องขัง                                                                                

*แนวข้อสอบ ความรู้ทั่วไป เกี่ยวกับกรมราชทัณฑ์                                                            

*แนวข้อสอบ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง                                                    

*แนวข้อสอบ พิเศษเกี่ยวกับกรมราชทัณฑ์   ถาม-ตอบ                                                        

*แนวข้อสอบ อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา          ถาม-ตอบ                                                       

*รวมแนวข้อสอบ                                                                                                

*แนวข้อสอบ ความรู้ด้านกฏหมายที่ใช้ในการปฏิบัติงาน    ถาม-ตอบ                                      

*แนวข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบัน                                                                               

*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์                                                                                                               

 

 

Facebook Comments
สมัคร งาน สอบ ก.พ. ภาค ก. งานราชการ สอบ ก.พ. ภาค ก. รับสมัคร สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 57 สอบ ก.พ. ภาค ก. เปิดสอบ

รวมแนวข้อสอบ แจกฟรี!! ภาค ก. ก.พ. คลิกที่นี่!! new

สนใจหนังสือคู่มือ ภาค ก. ก.พ. หรือ

คอร์สติวเข้ม ภาค ก. ก.พ. หรือ

DVD+ชุดคู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ก.พ.

ที่จัดทำโดย.. The Best Center คลิกที่นี่

โทรสอบถาม Tel: 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter


แชร์
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Cart
Your cart is currently empty.
THE BEST CENTER