คู่มือสอบพนักงานประมง กรมประมง BC-9176

260.00 ฿

รายละเอียด

คัดลอกลิงค์เรื่องนี้

คู่มือสอบพนักงานประมง กรมประมง BC-9176

สารบัญ

Øความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ ค่านิยม                                                            

Øงานด้านประมงน้ำจืด                                                                                                

Øงานด้านประมงชายฝั่ง                                                                                               

Øงานด้านประมงทะเล                                                                                                 

Øงานด้านเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ                                                                                           

Øเทคโนโลยีจับสัตว์น้ำ (เครื่องมือจับสัตว์น้ำ)                                                                     

Øงานด้านการบริหารจัดการทรัพยากรประมง                                                                       

Øงานด้านการส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการประมง                                                       

Øพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560                       

          êแนวข้อสอบพระราชกำหนดการประมง 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560     

          êแนวข้อสอบ เจ้าพนักงานประมง ชุดที่ 1.                                                               

          êแนวข้อสอบ เจ้าพนักงานประมง ชุดที่ 2.                                                               

          êแนวข้อสอบ เจ้าพนักงานประมง ชุดที่ 3.                                                               

          êแนวข้อสอบ เจ้าพนักงานประมง ชุดที่ 4.                                                               

 

 

ตะกร้าสินค้า

คัดลอกลิงค์เรื่องนี้

มีบริการ E-Book ดาวน์โหลด
*ไม่พบหนังสือ/คอร์สติวที่ต้องการ
สอบถาม โทร 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter
(คลิกที่นี่)