51859
51859
Sale!

คู่มือสอบพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปี 2561 BC-31618

270.00 ฿ 243.00 ฿

รายละเอียด

แชร์
 • 9
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  9
  Shares

คัดลอกลิงค์เรื่องนี้

คู่มือสอบพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปี 2561 BC-31618

สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ โครงสร้าง ของกรม ปภ.                          

*ความรู้เกี่ยวกับ ปภ. 4.0                                                                                              

*พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                               

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550                                            

*พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3. พ.ศ. 2551             

*ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติว่าด้วยค่าใช้จ่ายของอาสาสมัคร

ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560                                                                    

*ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหน่วยอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 2547                       

*ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ                                                                                

*แนวข้อสอบ ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ                                                                

*แนวข้อสอบ ความรู้ด้านภาษาอังกฤษ                                                                          

 *แนวข้อสอบ การเมือง เศรษฐกิจ สังคม                                                                        

*ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการและปฏิบัติการเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

*สำรวจตรวจตราป้องกันและระงับอัคคีภัย                                                                       

*การป้องกันและบรรเทาอันตรายจากอุทกภัย วาตภัย และภัยอื่นๆ                                             

*การฟื้นฟูและบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย                                                                          

*เจาะแนวข้อสอบรวม                                                                                             

*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

สมัคร งาน สอบ ก.พ. ภาค ก. งานราชการ สอบ ก.พ. ภาค ก. รับสมัคร สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 57 สอบ ก.พ. ภาค ก. เปิดสอบ

รวมแนวข้อสอบ แจกฟรี!! ภาค ก. ก.พ. คลิกที่นี่!! new

สนใจหนังสือคู่มือ ภาค ก. ก.พ. หรือ

คอร์สติวเข้ม ภาค ก. ก.พ. หรือ

DVD+ชุดคู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ก.พ.

ที่จัดทำโดย.. The Best Center คลิกที่นี่

โทรสอบถาม Tel: 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter


แชร์
 • 9
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  9
  Shares
 •  
  9
  Shares
 • 9
 •  
 •  
 •  
 •  

ตะกร้าสินค้า

คัดลอกลิงค์เรื่องนี้

มีบริการ E-Book ดาวน์โหลด
*ไม่พบหนังสือ/คอร์สติวที่ต้องการ
สอบถาม โทร 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter
(คลิกที่นี่)