สั่งซื้อออนไลน์

คู่มือสอบหัวหน้างานทรัพย์สินและพัสดุ สำนักงานตลาดกรุงเทพมหานคร

260.00 ฿

รายละเอียด

แชร์
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

คัดลอกลิงค์เรื่องนี้

คู่มือสอบหัวหน้างานทรัพย์สินและพัสดุ สำนักงานตลาดกรุงเทพมหานคร

สารบัญ

**วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)

-ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526                                                   

-แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ. 2526

และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560                                                                          

ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร

พ.ศ. 2547                                                                                                               

ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร

 (ฉบับที่ 3 )พ.ศ. 2556                                                                                                

-แนวข้อสอบ อุปมาอุปไมย อนุกรมตัวเลข คณิตศาสตร์ทั่วไป เงื่อนไขทางสัญลักษณ์ เงื่อนไขทางภาษา

การวิเคราะห์ข้อมูลจากตารางและความสามารถทางภาษา                                                            

**วิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.)

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                                        

-แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                               

-แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560   

ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการเงิน การส่งและการแบ่งผลกำไรสุทธิของการพาณิชย์

ของกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2548                                                                                                

ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการเงิน การส่งและการแบ่งผลกำไรสุทธิของการพาณิชย์

ของกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560                                                                         

-ความรู้เกี่ยวกับงานทรัพย์สินและพัสดุ                                                                               

-แนวข้อสอบความรู้ด้านพัสดุ                                                                                      

-แนวข้อสอบสถานการณ์ปัจจุบัน                                                                                  

เทคนิคการสอบสัมภาษณ์                                                                                             

   

 

 

 

 

Facebook Comments
สมัคร งาน สอบ ก.พ. ภาค ก. งานราชการ สอบ ก.พ. ภาค ก. รับสมัคร สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 57 สอบ ก.พ. ภาค ก. เปิดสอบ

รวมแนวข้อสอบ แจกฟรี!! ภาค ก. ก.พ. คลิกที่นี่!! new

สนใจหนังสือคู่มือ ภาค ก. ก.พ. หรือ

คอร์สติวเข้ม ภาค ก. ก.พ. หรือ

DVD+ชุดคู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ก.พ.

ที่จัดทำโดย.. The Best Center คลิกที่นี่

โทรสอบถาม Tel: 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter


แชร์
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Cart
Your cart is currently empty.
THE BEST CENTER