คู่มือสอบเจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน กรมวิชาการเกษตร BC -9480

260.00 ฿

รายละเอียด

คัดลอกลิงค์เรื่องนี้

คู่มือสอบเจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน กรมวิชาการเกษตร BC -9480

สารบัญ

*ความเป็นมา วิสัยทัศน์ ค่านิยม พันธกิจ อำนาจหน้าที่                                                              

*ความรู้พื้นฐานเกษตรกรรม (ด้านพืช)                                                                               

*ปัจจัยการผลิต                                                                                                         

*การป้องกันและกำจัดศัตรูพืช                                                                                         

*พระราชบัญญัติควบคุมยาง พ.ศ.2542                                                                              

-แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติควบคุมยาง พ.ศ. 2542                                                           

*พระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2518 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 และ พ.ศ. 2535 ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2550        

-แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                                       

*พระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2550                                              

-แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                                             

*พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2551                          

-แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                                  

*พระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2542 และฉบับที่ 3 พ.ศ. 2551    

-แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                                          

*พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542                                                                      

-แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542                                                     

-แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานการเกษตร                                                                              

 

ตะกร้าสินค้า

คัดลอกลิงค์เรื่องนี้

มีบริการ E-Book ดาวน์โหลด
*ไม่พบหนังสือ/คอร์สติวที่ต้องการ
สอบถาม โทร 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter
(คลิกที่นี่)