50878
50878
Sale!

คู่มือสอบเจ้าพนักงานขนส่งปฏิบัติงาน กรมเจ้าท่า ปี 2561 BC-31236

280.00 ฿ 252.00 ฿

รายละเอียด

แชร์
 • 4
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  4
  Shares

คัดลอกลิงค์เรื่องนี้

คู่มือสอบเจ้าพนักงานขนส่งปฏิบัติงาน กรมเจ้าท่า ปี 2561 BC-31236

สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมเจ้าท่า                                                                                            

*พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช 2456                                                         

*พระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช 2481                                                                         

*พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช 2481 พ.ศ. 2561                         

*พระราชบัญญัติป้องกันเรือโดนกัน พ.ศ. 2522                                                                     

*เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พ.ศ. 2456

 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 17พ.ศ. 2560                                                                            

*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. การเดินเรือไทย พ.ศ. 2481 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 7 พ.ศ. 2550            

*เจาะข้อสอบ พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติเรือไทย  พ.ศ. 2481 พ.ศ. 2561           

*เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติป้องกันเรือโดนกัน พ.ศ. 2522                                                          

*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551                                               

*เจาะข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546     

*เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526

และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560                                                                          

*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                             

*เจาะข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560  

*เจาะข้อสอบความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office                                        

*ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน                                                                                

*เจาะข้อสอบ ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน                                                           

*ข้อบังคับกรมเจ้าท่า ว่าด้วยจรรยาข้าราชการ พ.ศ. 2553                                                                   

*เจาะข้อสอบ ข้อบังคับกรมเจ้าท่าว่าด้วยจรรยาข้าราชการ พ.ศ. 2553                                     

 

สมัคร งาน สอบ ก.พ. ภาค ก. งานราชการ สอบ ก.พ. ภาค ก. รับสมัคร สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 57 สอบ ก.พ. ภาค ก. เปิดสอบ

รวมแนวข้อสอบ แจกฟรี!! ภาค ก. ก.พ. คลิกที่นี่!! new

สนใจหนังสือคู่มือ ภาค ก. ก.พ. หรือ

คอร์สติวเข้ม ภาค ก. ก.พ. หรือ

DVD+ชุดคู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ก.พ.

ที่จัดทำโดย.. The Best Center คลิกที่นี่

โทรสอบถาม Tel: 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter


แชร์
 • 4
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  4
  Shares
 •  
  4
  Shares
 • 4
 •  
 •  
 •  
 •  

ตะกร้าสินค้า

คัดลอกลิงค์เรื่องนี้

มีบริการ E-Book ดาวน์โหลด
*ไม่พบหนังสือ/คอร์สติวที่ต้องการ
สอบถาม โทร 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter
(คลิกที่นี่)