Sale!

คู่มือสอบเจ้าพนักงานพัฒนาสังคมปฏิบัติงาน สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) ใหม่ล่าสุด1/2561 BC-31939

270.00 ฿ 243.00 ฿

รายละเอียด

แชร์
 • 2
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  2
  Shares

คัดลอกลิงค์เรื่องนี้

คู่มือสอบเจ้าพนักงานพัฒนาสังคมปฏิบัติงาน สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) ใหม่ล่าสุด1/2561 BC-31939

สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร                                              

*ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยชุมชนและกรรมการชุมชน พ.ศ. 2555                                          

*แนวข้อสอบ ระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยชุมชนและกรรมการชุมชน  พ.ศ. 2555                      

*ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนการพัฒนาชุมชน พ.ศ. 2555                  

*พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560                           

*ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(ฉบับที่ 2)พ.ศ. 2560                                                                                                  

*ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559               

*ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการและการสงเคราะห์ พ.ศ. 2557                  

*แนวข้อสอบ ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการและการสงเคราะห์

พ.ศ. 2557                                                                                                              

*ความรู้เกี่ยวกับการจัดตั้งชุมชน การเลือกตั้งกรรมการชุมชน การยกเลิกการเป็นชุมชน                      

*การสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยอันเรียน                                                       

*การส่งเสริมการออกกำลังกาย                                                                                        

*การจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชน                                                                                        

*การสงเคราะห์ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส                                                                    

*การพัฒนาศักยภาพชุมชนและเศรษฐกิจชุมชน                                                                      

*การอนุรักษ์ ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการท่องเที่ยว                                        

*เทคนิคการประสาน                                                                                                   

*เทคนิคการให้คำแนะนำ                                                                                              

*เทคนิคการประชาสัมพันธ์                                                                                            

*เทคนิคการไกล่เกลี่ยและการประนีประนอม                                                                         

*เทคนิคการสร้างการมีส่วนร่วม                                                                                       

*งานพัฒนาสังคมและการจัดสวัสดิการสังคม                                                                         

*แนวคิดการพัฒนาสังคม                                                                                              

*ทฤษฎีการพัฒนาสังคม                                                                                                

*ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับงานสังคมสงเคราะห์                                                                           

*แนวข้อสอบงานพัฒนาสังคม ชุดที่ 1.                                                                           

*แนวข้อสอบงานพัฒนาสังคม ชุดที่ 2.                                                                           

*แนวข้อสอบความรู้ด้านการพัฒนาชุมชน                                                                                    

สมัคร งาน สอบ ก.พ. ภาค ก. งานราชการ สอบ ก.พ. ภาค ก. รับสมัคร สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 57 สอบ ก.พ. ภาค ก. เปิดสอบ

รวมแนวข้อสอบ แจกฟรี!! ภาค ก. ก.พ. คลิกที่นี่!! new

สนใจหนังสือคู่มือ ภาค ก. ก.พ. หรือ

คอร์สติวเข้ม ภาค ก. ก.พ. หรือ

DVD+ชุดคู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ก.พ.

ที่จัดทำโดย.. The Best Center คลิกที่นี่

โทรสอบถาม Tel: 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter


แชร์
 • 2
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  2
  Shares
 •  
  2
  Shares
 • 2
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ตะกร้าสินค้า

คัดลอกลิงค์เรื่องนี้

มีบริการ E-Book ดาวน์โหลด
*ไม่พบหนังสือ/คอร์สติวที่ต้องการ
สอบถาม โทร 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter
(คลิกที่นี่)