คู่มือสอบเจ้าพนักงานราชทัณฑ์ปฏิบัติงาน กรมราชทัณฑ์ BC-9244

260.00 ฿

รายละเอียด

คัดลอกลิงค์เรื่องนี้

คู่มือสอบเจ้าพนักงานราชทัณฑ์ปฏิบัติงาน กรมราชทัณฑ์ BC-9244

สารบัญ

ประวัติ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม ประเด็นยุทธศาสตร์ อำนาจหน้าที่                                                

การบริหารงานราชทัณฑ์                                                                                       

ความรู้เกี่ยวกับการให้การศึกษาอบรม และฝึกวิชาชีพผู้ต้องขัง                                                        

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 หมวด6,7,8,9,10                    

++แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551                            

พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2560                                                                                 

++แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2560                                                

พระราชบัญญัติวินัยข้าราชการกรมราชทัณฑ์ พ.ศ. 2582                                                            

ประกาศกรมราชทัณฑ์ว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการกรมราชทัณฑ์                                        

++แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติวินัยข้าราชการกรมราชทัณฑ์และจรรยาบรรณ ชุดที่ 1.                      

++แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติวินัยข้าราชการกรมราชทัณฑ์และจรรยาบรรณ ชุดที่ 2.                      

++แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546     

++แนวข้อสอบ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง                                                    

++เจาะข้อสอบ พิเศษเจ้าพนักงานราชทัณฑ์ปฏิบัติงาน                                                         

++รวมแนวข้อสอบเกี่ยวกับราชทัณฑ์                                                                   

เหตุการณ์ปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับงานราชทัณฑ์                                                                         

++แนวข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับงานราชทัณฑ์                                                 

++แนวข้อสอบ หลักการบริหารงานราชทัณฑ์                                                          

++แนวข้อสอบ ด้านกฏหมาย                                                                                     

++แนวข้อสอบความรู้ทั่วไป เกี่ยวกับกรมราชทัณฑ์                                                              

++เจาะข้อสอบ ความรู้ ด้านเศรษฐกิจ สังคม เหตุการณ์ปัจจุบัน

 

ตะกร้าสินค้า

คัดลอกลิงค์เรื่องนี้

มีบริการ E-Book ดาวน์โหลด
*ไม่พบหนังสือ/คอร์สติวที่ต้องการ
สอบถาม โทร 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter
(คลิกที่นี่)