คู่มือสอบเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ กรมทรัพยากรน้ำ

260.00 ฿

รายละเอียด

คัดลอกลิงค์เรื่องนี้

คู่มือสอบเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ กรมทรัพยากรน้ำ

สารบัญ

ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย ยุทธศาสตร์ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่                      

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำ                                                                     

-เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                      

การสื่อสารและการประชาสัมพันธ์                                                                                  

การวางแผนประชาสัมพันธ์                                                                                          

การผลิตสื่อ                                                                                                           

การสร้างภาพลักษณ์เพื่อการประชาสัมพันธ์                                                                       

การใช้สื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์                                                                                   

การเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ และจัดทำข่าวประชาสัมพันธ์                                                      

การเรียบเรียงข้อมูลเพื่อการประชาสัมพันธ์                                                                       

การเขียนแผนงานโครงการประชาสัมพันธ์                                                                        

ความรู้เกี่ยวกับสื่อมัลติมีเดีย การผลิตวีดิทัศน์ การออกแบบเว็บ  งานถ่ายภาพ งานกราฟฟิก

และแอนิเมชั่น การออกแบบนิเทศศิลป์                                                                               

จรรยาบรรณของนักประชาสัมพันธ์                                                                                 

-เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.  2540                                            

-เจาะข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 1.                                                                  

-เจาะข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 2.                                                                  

-เจาะข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 3.                                                                

ตะกร้าสินค้า

คัดลอกลิงค์เรื่องนี้

มีบริการ E-Book ดาวน์โหลด
*ไม่พบหนังสือ/คอร์สติวที่ต้องการ
สอบถาม โทร 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter
(คลิกที่นี่)