47907
47907
Sale!

คู่มือสอบเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน กรมป่าไม้ BC-30284

270.00 ฿ 243.00 ฿

รายละเอียด

แชร์
 • 6
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  6
  Shares

คัดลอกลิงค์เรื่องนี้

คู่มือสอบเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน กรมป่าไม้ BC-30284

สารบัญ

*ความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ อำนาจหน้าที่ โครงสร้าง 

-แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 

-แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

-แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

-แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

-เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ถึงฉบับที่ 7. พ.ศ. 2550 

*ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี พ.ศ. 2560-2579 

*งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

*แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564 

-แนวข้อสอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 

*การวิเคราะห์นโยบายและแผน 

*การจัดทำแผน/โครงการ 

*การบริหารแผนงานและโครงการ 

*ความรู้ด้านงบประมาณ 

*การติดตามและประเมินผล 

*นโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ 

*แนวข้อสอบ วิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 1. 

*แนวข้อสอบ วิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 2. 

*แนวข้อสอบ วิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 3. 

*เจาะข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม 

สมัคร งาน สอบ ก.พ. ภาค ก. งานราชการ สอบ ก.พ. ภาค ก. รับสมัคร สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 57 สอบ ก.พ. ภาค ก. เปิดสอบ

รวมแนวข้อสอบ แจกฟรี!! ภาค ก. ก.พ. คลิกที่นี่!! new

สนใจหนังสือคู่มือ ภาค ก. ก.พ. หรือ

คอร์สติวเข้ม ภาค ก. ก.พ. หรือ

DVD+ชุดคู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ก.พ.

ที่จัดทำโดย.. The Best Center คลิกที่นี่

โทรสอบถาม Tel: 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter


แชร์
 • 6
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  6
  Shares
 •  
  6
  Shares
 • 6
 •  
 •  
 •  
 •  

ตะกร้าสินค้า

คัดลอกลิงค์เรื่องนี้

มีบริการ E-Book ดาวน์โหลด
*ไม่พบหนังสือ/คอร์สติวที่ต้องการ
สอบถาม โทร 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter
(คลิกที่นี่)