คู่มือสอบ ตำแหน่งการข่าว (บุคคลพลเรือนเข้ารับราชการ) กองบัญชาการกองทัพไทย ออกใหม่ BC-9350

260.00 ฿

รายละเอียด

คัดลอกลิงค์เรื่องนี้

คู่มือสอบ ตำแหน่งการข่าว (บุคคลพลเรือนเข้ารับราชการ) กองบัญชาการกองทัพไทย ออกใหม่ BC-9350

สารบัญ

##ประวัติ วิสัยทัศน์ ภารกิจ พันธกิจ อำนาจหน้าที่ ค่านิยม                                                           

##วิชาคณิตศาสตร์

*เซต                                                                                                                     

*ตรรกศาสตร์                                                                                                     

*ฟังก์ชัน                                                                                                           

*ระบบจำนวนจริง                                                                                               

*ความน่าจะเป็น                                                                                                

*สถิติ                                                                                                            

*ลำดับและอนุกรม                                                                                                

##วิชาภาษาไทย

*หลักภาษา การใช้ภาษา และความเข้าใจภาษา                                                                

* แนวข้อสอบ หลักภาษา การใช้ภาษา และความเข้าใจภาษา                                              

##วิชาภาษาอังกฤษ

* เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ ข้อสอบไวยากรณ์แยกเป็นเรื่อง ๆ                                                

*เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1                                                                               

##วิชาความรู้ทั่วไป

* แนวข้อสอบ ความรู้ทั่วไป ชุดที่ 1.                                                                          

* แนวข้อสอบ ความรู้ทั่วไป ชุดที่ 2.                                                                              

##วิชาเฉพาะตำแหน่ง                                                                                         

*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.  2540                                           

*เจาะข้อสอบระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544                              

*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552

และที่แก้ไขเพิ่มเติม                                                                                                     

*เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติพ.ศ. 2552

และที่แก้ไขเพิ่มเติม                                                                                                      

*แนวข้อสอบการข่าว                                                                                                        

 

ตะกร้าสินค้า

คัดลอกลิงค์เรื่องนี้

มีบริการ E-Book ดาวน์โหลด
*ไม่พบหนังสือ/คอร์สติวที่ต้องการ
สอบถาม โทร 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter
(คลิกที่นี่)