ระบบจะให้ท่านยืนยันการสมัครในหน้าต่างถัดไปและส่งลิงค์ยืนยันอีกครั้งไปที่อีเมล์ที่สมัคร

คู่มือเตรียมสอบ ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน สตม. ออกใหม่ปี 63 BC-35449

299.00 ฿

รายละเอียด

แชร์
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

คู่มือเตรียมสอบ ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน สตม. ออกใหม่ปี 63 BC-35449

รูปเล่ม : เข้าเล่มไสกาว

สารบัญ

**ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (30 คะแนน)

*วิชาความสามารถทั่วไป

*แนวข้อสอบอนุกรม                                                                                     

*แนวข้อสอบร้อยละ                                                                                    

*แนวข้อสอบบัญญัติไตรยางศ์                                                                         

*แนวข้อสอบการวิเคราะห์ข้อมูลจากตาราง กราฟ แผนภูมิ                                         

*แนวข้อสอบคณิตศาสตร์เหตุผล                                                                      

*แนวข้อสอบสมการและอสมการ                                                                      

*แนวข้อสอบระยะห่างระหว่างเสา และจำนวนเสา                                                   

*แนวข้อสอบค่าเฉลี่ย                                                                                  

*แนวข้อสอบผลบวกของเลขหลายจำนวนเรียงกัน                                                   

*แนวข้อสอบเรื่องอายุ                                                                                  

*แนวข้อสอบจำนวนหัว, จำนวนขาของสัตว์                                                           

*แนวข้อสอบอัตราเร็ว (กระแสน้ำ,รถยนต์,รถไฟ)                                                   

*แนวข้อสอบเรื่องกำไร –ขาดทุน                                                                     

*แนวข้อสบสรุปความทางตรรกศาสตร์                                                                

*แนวข้อสอบอุปมาอุปไมย                                                                              

*แนวข้อสอบเรื่องเซต                                                                                   

*แนวข้อสอบการสรุปความจากข้อความที่ให้มา                                                       

**วิชาภาษาไทย

*แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่ 1.                                                                       

*แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่ 2.                                                                       

*แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่ 3.                                                                       

*แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่ 4.                                                                       

**ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง(120 คะแนน)

*พระราชบัญญัติคนเข้าเมืองพ.ศ. 2522                                                                             

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ. 2522และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2542                   

*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526                                          

*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ. 2526

และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560                                                                             

*แนวข้อสอบ สังคม จริยธรรม  วัฒนธรรม ชุดที่  1                                                 

*แนวข้อสอบ สังคม จริยธรรม  วัฒนธรรม ชุดที่  2                                                 

*แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน                                                                  

*แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ เรื่องความเข้าใจในการอ่านบทความ(Reading Comprehension)      

*แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ เรื่องคำศัพท์ (Vocabulary)                                               

*แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ เรื่องไวยากรณ์ (Grammar) หรือโครงสร้าง (Structure)              

*แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ เรื่องการสนทนา(Conversation )                                        

*พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547                                                               

*แนวข้อสอบพ.ร.บ. ตำรวจ 2547  และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4. พ.ศ. 2562                            

*แนวข้อสอบกฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ. 2551        

*แนวข้อสอบการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office (Word , Excel ,PowerPoint)                

*แนวข้อสอบ คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสำนักงาน                                 

 

Facebook Comments
สมัคร งาน สอบ ก.พ. ภาค ก. งานราชการ สอบ ก.พ. ภาค ก. รับสมัคร สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 57 สอบ ก.พ. ภาค ก. เปิดสอบ

รวมแนวข้อสอบ แจกฟรี!! ภาค ก. ก.พ. คลิกที่นี่!! new

สนใจหนังสือคู่มือ ภาค ก. ก.พ. หรือ

คอร์สติวเข้ม ภาค ก. ก.พ. หรือ

DVD+ชุดคู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ก.พ.

ที่จัดทำโดย.. The Best Center คลิกที่นี่

โทรสอบถาม Tel: 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter


แชร์
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Cart
Your cart is currently empty.