คู่มือเตรียมสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักยุทธศาสตร์สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต ออกใหม่ 2560 BC-8742

260.00 ฿

รายละเอียด

คัดลอกลิงค์เรื่องนี้

คู่มือเตรียมสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักยุทธศาสตร์สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต ออกใหม่ 2560 BC-8742

สารบัญ

Øประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม หน้าที่ความรับผิดชอบ ยุทธศาสตร์

Øความรู้เกี่ยวกับการจัดการงานทั่วไป                                                                              

Øการจัดการองค์การ                                                                                                   

Øการประสานงาน                                                                                                      

Øการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่                                                                                 

êแนวข้อสอบ การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่                                                       

êเจาะข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป ชุดที่ 1. (100 ข้อ)                                                 

êเจาะข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป ชุดที่ 2. (100 ข้อ)                                                 

êเจาะข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป ชุดที่ 3. (70 ข้อ)                                                   

êเจาะแนวข้อสอบไวยากรณ์แยกเป็นเรื่อง ๆ                                                             

êเจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1                                                                      

êเจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2                                                                    

êเจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 3                                                                       

Øความรู้เกี่ยวกับ Microsoft Word                                                                                  

êแนวข้อสอบ Microsoft  Word                                                                      

Øความรู้เกี่ยวกับ Microsoft Excel                                                                                  

êแนวข้อสอบ Microsoft  Excel                                                                           

Øความรู้เกี่ยวกับ Microsoft PowerPoint                                                                              

êแนวข้อสอบ Microsoft  PowerPoint                                                                

êเจาะข้อสอบ การเมือง เศรษฐกิจ และสังคมในเหตุการณ์ปัจจุบัน                                                

 

 

 

 

ตะกร้าสินค้า

คัดลอกลิงค์เรื่องนี้

มีบริการ E-Book ดาวน์โหลด
*ไม่พบหนังสือ/คอร์สติวที่ต้องการ
สอบถาม โทร 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter
(คลิกที่นี่)