59153

คู่มือเตรียมสอบนักทรัพยากรบุคคล กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปี 2562

260.00 ฿

รายละเอียด

แชร์
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

คัดลอกลิงค์เรื่องนี้

คู่มือเตรียมสอบนักทรัพยากรบุคคล กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปี 2562

สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์                                                                          

*ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2556                                 

*สิทธิประโยชน์ของพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป พ.ศ. 2561                                               

*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                             

*การสรรหาและเลือกบุคคลเข้ารับราชการและพนักงาน                                                             

*ความรู้พื้นฐานการบรรจุและการแต่งตั้ง                                                                                       

*การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร                                                                                    

*การกำหนดตำแหน่ง มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ระบบจำแนกตำแหน่ง                                           

*การให้ได้รับเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง                                                                       

*การเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน                                                                            

*การออกจากงาน                                                                                                       

*การประเมินผลบุคคล                                                                                                  

*การประเมินค่างาน (Job Evaluation)                                                                                

*การวิเคราะห์งาน                                                                                                      

*หลักการ/แนวคิดเกี่ยวกับการบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคลภาครัฐ                                         

*กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล                                                                                  

*การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management)                                                    

*แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534

และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553                                                                          

*แนวข้อสอบ การบริหารงานบุคคลและพัฒนาบุคคล                                                      

*แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 1.                                                                         

*แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 2.                                                            

*แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 3.                                                                  

*แนวข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม                                          

*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์                                                                                             

                                                                                                         

 

 

 

สมัคร งาน สอบ ก.พ. ภาค ก. งานราชการ สอบ ก.พ. ภาค ก. รับสมัคร สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 57 สอบ ก.พ. ภาค ก. เปิดสอบ

รวมแนวข้อสอบ แจกฟรี!! ภาค ก. ก.พ. คลิกที่นี่!! new

สนใจหนังสือคู่มือ ภาค ก. ก.พ. หรือ

คอร์สติวเข้ม ภาค ก. ก.พ. หรือ

DVD+ชุดคู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ก.พ.

ที่จัดทำโดย.. The Best Center คลิกที่นี่

โทรสอบถาม Tel: 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter


แชร์
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ตะกร้าสินค้า

คัดลอกลิงค์เรื่องนี้

มีบริการ E-Book ดาวน์โหลด
*ไม่พบหนังสือ/คอร์สติวที่ต้องการ
สอบถาม โทร 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter
(คลิกที่นี่)