56620
Sale!

คู่มือเตรียมสอบนักพัฒนาสังคม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ปี 2562 BC-33162

260.00 ฿ 234.00 ฿

รายละเอียด

แชร์
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

คัดลอกลิงค์เรื่องนี้

คู่มือเตรียมสอบนักพัฒนาสังคม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ปี 2562 BC-31162

สารบัญ

*ประวัติความรู้เกี่ยวกับกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

*นโยบาย ภารกิจ และบทบาทอำนาจหน้าที่ของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

*แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560          

*แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546    

*พระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ. 2559                                                                    

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ควบคุมการขอทาน พ.ศ.2559                                                        

*พระราชบัญญัติการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ. 2557                                                                

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. การคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ. 2557                                                  

*พระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546                                                       

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546

และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2. พ.ศ. 2550                                                                            

*พระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. 2511      

*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ จัดที่ดินเพื่อการครองชีพพ.ศ. 2511

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2550                                                                             

*การคิดวิเคราะห์เชิงเหตุผลด้านการพัฒนาสังคม                                                                    

*สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางสังคม         

*งานด้านการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ

*แนวข้อสอบ นักพัฒนาสังคมชุดที่ 1.                                                                         

*แนวข้อสอบ นักพัฒนาสังคมชุดที่ 2.                                                                         

*แนวข้อสอบ นักพัฒนาสังคมชุดที่ 3.                                                                         

*แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับ สถานการณ์ปัจจุบันด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม

*แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน       

สมัคร งาน สอบ ก.พ. ภาค ก. งานราชการ สอบ ก.พ. ภาค ก. รับสมัคร สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 57 สอบ ก.พ. ภาค ก. เปิดสอบ

รวมแนวข้อสอบ แจกฟรี!! ภาค ก. ก.พ. คลิกที่นี่!! new

สนใจหนังสือคู่มือ ภาค ก. ก.พ. หรือ

คอร์สติวเข้ม ภาค ก. ก.พ. หรือ

DVD+ชุดคู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ก.พ.

ที่จัดทำโดย.. The Best Center คลิกที่นี่

โทรสอบถาม Tel: 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter


แชร์
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ตะกร้าสินค้า

คัดลอกลิงค์เรื่องนี้

มีบริการ E-Book ดาวน์โหลด
*ไม่พบหนังสือ/คอร์สติวที่ต้องการ
สอบถาม โทร 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter
(คลิกที่นี่)