คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการภูมิสารสนเทศ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ออกใหม่ 2560 BC – 8988

250.00 ฿

รายละเอียด

คัดลอกลิงค์เรื่องนี้

คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการภูมิสารสนเทศ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ออกใหม่ 2560 BC – 8988

สารบัญ

Øประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ    ค่านิยม                                                               

    êเจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                                                       

Øความรู้เกี่ยวกับงานรังวัด                                                                                                                                                            

Øความรู้เกี่ยวกับการรังวัดด้วยดาวเทียม GPS                                                                                                                         

Øความรู้เกี่ยวกับแผนที่และการสำรวจ                                                                                                                                       

Øความรู้ด้านการทำแผนที่ การทำข้อมูลด้านแผนที่  ระบบพิกัดแผนที่ และมาตรส่วนของแผนที่                               

Øการอ่านแปลภาพถ่ายทางอากาศ                                                                                                                                              

Øระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์                                                                                                                                                       

      êเจาะข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 1.                                                                                                                                     

      êเจาะข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 2.                                                                                                                                     

      êเจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534และที่แก้ไขเพิ่มเติม                                                

      êแนวข้อสอบ พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ. 2484                                                                                                                  

      êแนวข้อสอบ พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507และที่แก้ไขเพิ่มเติม                                                                        

      êแนวข้อสอบ พ.ร.บ.สวนป่า พ.ศ. 2535และที่แก้ไขเพิ่มเติม                                                                                          

      êแนวข้อสอบรวม                                                                                                                                                                          

 

ตะกร้าสินค้า

คัดลอกลิงค์เรื่องนี้

มีบริการ E-Book ดาวน์โหลด
*ไม่พบหนังสือ/คอร์สติวที่ต้องการ
สอบถาม โทร 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter
(คลิกที่นี่)