คู่มือเตรียมสอบนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ กรมสรรพสามิต 2560 BC – 8995

260.00 ฿

รายละเอียด

คัดลอกลิงค์เรื่องนี้

คู่มือเตรียมสอบนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ กรมสรรพสามิต 2560 BC – 8995

สารบัญ

Øประวัติ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ ค่านิยม                                                         

Øความรู้เกี่ยวกับการตรวจวิเคราะห์สินค้าในภารกิจของกรมสรรพสามิต                                        

Øความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ที่ใช้ในห้องปฏิบัติการ                                               

Øความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพสามิต                                                                                    

Øความรู้เกี่ยวกับสินค้าและบริการของบริการของกรมสรรพสามิต                                              

Øพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560                                                                    

          êเจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิตพ.ศ. 2560                                            

          êเจาะข้อสอบความรู้ทาง เคมี                                                                              

          êเจาะข้อสอบความรู้ทาง ชีววิทยา                                                                         

          êเจาะข้อสอบความรู้ทาง ฟิสิกส์                                                                           

          êเจาะข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ และการเมืองในปัจจุบัน                                               

 

         

ตะกร้าสินค้า

คัดลอกลิงค์เรื่องนี้

มีบริการ E-Book ดาวน์โหลด
*ไม่พบหนังสือ/คอร์สติวที่ต้องการ
สอบถาม โทร 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter
(คลิกที่นี่)