61967

คู่มือเตรียมสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา BC-33902 #รูปเล่ม : หนังสือ เข้าเล่ม ไสกาว#

270.00 ฿

รายละเอียด

แชร์
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

คัดลอกลิงค์เรื่องนี้

คู่มือเตรียมสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา BC-33902

รูปเล่ม : หนังสือ เข้าเล่ม ไสกาว

 

สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา                                                                        

      «แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ชุดที่ 1.                                       

      «แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ชุดที่ 2.                                       

      «แนวข้อสอบข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. 2562                                                    

      «แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534

และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553                                                                          

*พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ. 2554                                                   

      «แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ. 2554                                         

*พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการรัฐสภา พ.ศ. 2554                                                             

      «แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการรัฐสภา พ.ศ. 2554

และที่ไขเพิ่มเติมฉบับที่  3 พ.ศ. 2562                                                                                

*การวางแผนและการบริหารจัดการ                                                                                  

*การวิเคราะห์นโยบายและแผน                                                                                       

*นโยบายรัฐบาล                                                                                                        

*การจัดทำแผนงาน โครงการ                                                                                         

*การติดตามและประเมินผล                                                                                           

*แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ                                                                                   

*แผนการการปฏิรูปประเทศ                                                                                           

*ระบบราชการ 4.0                                                                                                     

      «แนวข้อสอบยุทธศาสตร์ชาติ                                                                                    

      «แนวข้อสอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12                                            

      «แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 1.                                                          

      «แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 2.                                                          

      «แนวข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม                                              

 

 

สมัคร งาน สอบ ก.พ. ภาค ก. งานราชการ สอบ ก.พ. ภาค ก. รับสมัคร สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 57 สอบ ก.พ. ภาค ก. เปิดสอบ

รวมแนวข้อสอบ แจกฟรี!! ภาค ก. ก.พ. คลิกที่นี่!! new

สนใจหนังสือคู่มือ ภาค ก. ก.พ. หรือ

คอร์สติวเข้ม ภาค ก. ก.พ. หรือ

DVD+ชุดคู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ก.พ.

ที่จัดทำโดย.. The Best Center คลิกที่นี่

โทรสอบถาม Tel: 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter


แชร์
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ตะกร้าสินค้า

คัดลอกลิงค์เรื่องนี้

มีบริการ E-Book ดาวน์โหลด
*ไม่พบหนังสือ/คอร์สติวที่ต้องการ
สอบถาม โทร 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter
(คลิกที่นี่)