คู่มือเตรียมสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักยุทธศาสตร์สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต ออกใหม่ 2560 BC-8759

260.00 ฿

รายละเอียด

คัดลอกลิงค์เรื่องนี้

คู่มือเตรียมสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักยุทธศาสตร์สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต ออกใหม่ 2560 BC-8759

สารบัญ

Øประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม หน้าที่ความรับผิดชอบ ยุทธศาสตร์        

Øการวิเคราะห์                                                                                                          

Øการวางแผน                                                                                                           

Øการบริหารเชิงยุทธศาสตร์                                                                                           

Øการจัดทำแผน/โครงการ                                                                                            

Øการติดตามและประเมินผล                                                                                             

êเจาะข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 1.  (100 ข้อ)                                  

êเจาะข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 2.  (100 ข้อ)                                   

êเจาะข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 3.   (100 ข้อ)                                   

êเจาะข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 4.   (60 ข้อ)                                     

 êเจาะแนวข้อสอบไวยากรณ์แยกเป็นเรื่อง ๆ                                                             

 êเจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1                                                                      

 êเจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2                                                                    

 êเจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 3                                                                        

Øความรู้เกี่ยวกับ Microsoft Word                                                                                  

    êแนวข้อสอบ Microsoft  Word                                                                          

Øความรู้เกี่ยวกับ Microsoft Excel                                                                              

   êแนวข้อสอบ Microsoft  Excel                                                                           

Øความรู้เกี่ยวกับ Microsoft PowerPoint                                                                          

 êแนวข้อสอบ Microsoft  PowerPoint                                                                    

 êเจาะข้อสอบ การเมือง เศรษฐกิจ และสังคมในเหตุการณ์ปัจจุบัน                                               

 

 

 

 

 

ตะกร้าสินค้า

คัดลอกลิงค์เรื่องนี้

มีบริการ E-Book ดาวน์โหลด
*ไม่พบหนังสือ/คอร์สติวที่ต้องการ
สอบถาม โทร 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter
(คลิกที่นี่)