ระบบจะให้ท่านยืนยันการสมัครในหน้าต่างถัดไปและส่งลิงค์ยืนยันอีกครั้งไปที่อีเมล์ที่สมัคร

คู่มือเตรียมสอบนิติกร กรมการค้าต่างประเทศ  ปี 63

270.00 ฿

รายละเอียด

แชร์
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

คู่มือเตรียมสอบนิติกร กรมการค้าต่างประเทศ  ปี 63

รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)

สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมการค้าต่างประเทศ      

*พระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ. 2522                     

*พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าขาออก พ.ศ. 2503                                                               

*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าขาออก พ.ศ. 2503

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2522                                                                              

*พระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. 2542                

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. 2542

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562                                                                              

*พระราชบัญญัติมาตรการปกป้องจากการนำเข้าสินค้าที่เพิ่มขึ้น พ.ศ. 2550                                     

*พระราชบัญญัติการควบคุมสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2562    

*ประมวลกฎหมายอาญา ลักษณะที่ 2 หมวด 1,2 ความผิดต่อเจ้าพนักงาน (พร้อมแนวข้อสอบ)               

*ประมวลกฎหมายอาญา ลักษณะที่ 7 หมวด 3 (พร้อมแนวข้อสอบ)                                              

*ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ลักษณะ 3 (พร้อมแนวข้อสอบ)                                       

*ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 4 ลักษณะ 2                                                        

*พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542                                     

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 12 พ.ศ. 2562                                                                            

*พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 (บททั่วไป หมวด 2 คำส่งทางปกครอง

เฉพาะส่วนที่ 1-6)                                                                                                       

 *แนวข้อสอบพ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับ ที่ 3. พ.ศ. 2562                                                                            

*แนวข้อสอบ เกี่ยวกับปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม                                          

*ความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ การแปล ภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย       

Facebook Comments
สมัคร งาน สอบ ก.พ. ภาค ก. งานราชการ สอบ ก.พ. ภาค ก. รับสมัคร สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 57 สอบ ก.พ. ภาค ก. เปิดสอบ

รวมแนวข้อสอบ แจกฟรี!! ภาค ก. ก.พ. คลิกที่นี่!! new

สนใจหนังสือคู่มือ ภาค ก. ก.พ. หรือ

คอร์สติวเข้ม ภาค ก. ก.พ. หรือ

DVD+ชุดคู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ก.พ.

ที่จัดทำโดย.. The Best Center คลิกที่นี่

โทรสอบถาม Tel: 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter


แชร์
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Cart
Your cart is currently empty.