คู่มือเตรียมสอบนิติกร กรมท่าอากาศยาน ออกใหม่ 2560 BC -8896

270.00 ฿

รายละเอียด

คัดลอกลิงค์เรื่องนี้

คู่มือเตรียมสอบนิติกร กรมท่าอากาศยาน ออกใหม่ 2560 BC -8896

สารบัญ

êเจาะข้อสอบวิชาความสามารถทั่วไป                                                                        

          êเจาะข้อสอบวิชาภาษาไทย                                                                                  

          êเจาะข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ                                                                               

Øความรู้เกี่ยวกับ Microsoft Word พร้อมแนวข้อสอบ                                                                 

Øความรู้เกี่ยวกับ Microsoft Excel พร้อมแนวข้อสอบ                                                                

Øความรู้เกี่ยวกับ Microsoft PowerPoint พร้อมแนวข้อสอบ                                                           

          êเจาะข้อสอบพ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539                                         

Øกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ที่เกี่ยวกับนิติกรรมและสัญญา                                                          

          êแนวข้อสอบ นิติกรรมและสัญญา                                                                           

          êแนวข้อสอบพ.ร.บ. การเดินอากาศ พ.ศ.2497 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                                    

           

ตะกร้าสินค้า

คัดลอกลิงค์เรื่องนี้

มีบริการ E-Book ดาวน์โหลด
*ไม่พบหนังสือ/คอร์สติวที่ต้องการ
สอบถาม โทร 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter
(คลิกที่นี่)