Sale!

คู่มือเตรียมสอบสถาปนิกปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) ใหม่ล่าสุด1/2561

260.00 ฿ 234.00 ฿

รายละเอียด

แชร์
 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  1
  Share

คัดลอกลิงค์เรื่องนี้

คู่มือเตรียมสอบสถาปนิกปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) ใหม่ล่าสุด1/2561

สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร                                              

*พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522                                                                         

*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 5. พ.ศ. 2558     

*พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518                                                                            

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การผังเมือง พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ. 2558                  

*รวบรวมศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล  เพื่อการออกแบบทางสถาปัตยกรรมหลัก  การตกแต่งภายใน 

การจัดองค์ประกอบของสวน การจัดพื้นที่ประโยชน์ใช้สอยในอาคาร  การปรับปรุงซ่อมแซม 

และดังแปลงอาคารให้ตรงกับความต้องการของหน่วยงาน และสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง                  

*รวบรวม ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อการออกแบบวางผังเมือง การพัฒนาเมืองและการออก

แบบชุมชนเมือง โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน และสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง                          

*เทคโนโลยีการก่อสร้าง การเลือกใช้วัสดุ การประมาณราคา และการจัดทำงบประมาณ 

เพื่อให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของหน่วยงาน และความต้องการของผู้ใช้อาคาร

โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล                                                   

*การควบคุมงานก่อสร้างอาคาร การปรับปรุงและซ่อมแซมดัดแปลงอาคาร เพื่อให้เป็นไปตามรูปแบบ

และรายการที่กำหนด โดยคำนึงถึงหลักวิศวกรรม และความมั่งคงแข็งแรงของอาคาร                              

*การตรวจสอบความถูกต้องของรูปแบบสถาปัตยกรรมหลักเบื้องต้น ให้เป็นไปตามกฎหมายควบคุมอาคาร 

การผังเมือง และสิ่งแวดล้อม                                                                                             

*ความถนัดด้านเทคโนโลยีการออกแบบ และการจัดทำแบบร่างเบื้องต้น

เพื่อนำเสนอผลงาน                                                                                                       

*แนวข้อสอบภาคสนาม จำนวน 5 ชุด                                                                          

 

สมัคร งาน สอบ ก.พ. ภาค ก. งานราชการ สอบ ก.พ. ภาค ก. รับสมัคร สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 57 สอบ ก.พ. ภาค ก. เปิดสอบ

รวมแนวข้อสอบ แจกฟรี!! ภาค ก. ก.พ. คลิกที่นี่!! new

สนใจหนังสือคู่มือ ภาค ก. ก.พ. หรือ

คอร์สติวเข้ม ภาค ก. ก.พ. หรือ

DVD+ชุดคู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ก.พ.

ที่จัดทำโดย.. The Best Center คลิกที่นี่

โทรสอบถาม Tel: 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter


แชร์
 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  1
  Share
 •  
  1
  Share
 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  

ตะกร้าสินค้า

คัดลอกลิงค์เรื่องนี้

มีบริการ E-Book ดาวน์โหลด
*ไม่พบหนังสือ/คอร์สติวที่ต้องการ
สอบถาม โทร 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter
(คลิกที่นี่)