คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานพินิจ (ชาย) กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ออกใหม่ 2560 BC 8889

260.00 ฿

รายละเอียด

คัดลอกลิงค์เรื่องนี้

คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานพินิจ (ชาย) กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ออกใหม่ 2560 BC 8889

สารบัญ

Øประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ  ภารกิจ  ค่านิยม    โครงสร้าง                                                                             

         êเจาะข้อสอบพ.ร.บ. ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาเด็กเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553          

         êเจาะข้อสอบเกี่ยวกับกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน                                                                                    

         êเจาะข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                                                     

         êเจาะข้อสอบพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546                                                                                  

Øการวิเคราะห์และสรุปผลตามหลักวิชาการวัดผลทางเชาว์ปัญญา                                                                                     

Øความรู้เกี่ยวกับจิตวิทยาเด็กและวัยรุ่นทั่วไป                                                                                                                          

      êแนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับจิตวิทยาเด็กและวัยรุ่นทั่วไป                                                                                           

Øอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก                                                                                                                                                           

Øการกระทำผิดของเด็กและเยาวชน                                                                                                                                           

Øเทคนิคการให้คำปรึกษาและความเข้าใจผู้อื่น                                                                                                                        

Øการพัฒนาศักยภาพคน                                                                                                                                                               

Øระเบียบและวิธีการปฏิบัติด้านการรักษาความปลอดภัย                                                                                                      

Øระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552                                                        

Øระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ (ฉบับที่ 2)พ.ศ. 2554                                     

      êแนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552                         

Øการควบคุมฝูงชนในสถานการณ์ฉุกเฉิน                                                                                                                                 

Øประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง เครื่องมือควบคุมฝูงชนในการชุมนุมสาธารณะ                                                    

      êเจาะข้อสอบ เศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เหตุการณ์ปัจจุบัน                                                                                   

      êแนวข้อสอบรวม                                                                                                                                                                    

                                               

 

ตะกร้าสินค้า

คัดลอกลิงค์เรื่องนี้

มีบริการ E-Book ดาวน์โหลด
*ไม่พบหนังสือ/คอร์สติวที่ต้องการ
สอบถาม โทร 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter
(คลิกที่นี่)