คู่มือเตรียมสอบ ครู เพื่อพัฒนาท้องถิ่น BC-9473

260.00 ฿

รายละเอียด

คัดลอกลิงค์เรื่องนี้

คู่มือเตรียมสอบ ครู เพื่อพัฒนาท้องถิ่น BC-9473

 

สารบัญ

# จิตวิญญาณความเป็นครู                                                                                 1

#ความสามารถในการใช้ภาษา                                                                                

        – การเขียน                                                                                                  12     

        – การอ่าน                                                                                                    92

        – บูรณาการการอ่านและการเขียน                                                          121

#วิชาภาษาอังกฤษ

        – การอ่าน การฟัง การเขียน พร้อมแนวข้อสอบ                                    129

#การคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหา                                             

        – การใช้เหตุผล การแปลความหมาย และการลงข้อสรุป                    262

        – การวิเคราะห์ แก้ปัญหา                                                                        272

ตะกร้าสินค้า

คัดลอกลิงค์เรื่องนี้

มีบริการ E-Book ดาวน์โหลด
*ไม่พบหนังสือ/คอร์สติวที่ต้องการ
สอบถาม โทร 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter
(คลิกที่นี่)