คู่มือเตรียมสอบ ตำรวจชั้นประทวน กลุ่มงานเทคนิค หน้าที่พลขับและงานขนส่ง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ BC-8551

299.00 ฿

รายละเอียด

คัดลอกลิงค์เรื่องนี้

คู่มือเตรียมสอบ ตำรวจชั้นประทวน กลุ่มงานเทคนิค หน้าที่พลขับและงานขนส่ง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ BC-8551

 

สารบัญ
#วิชาวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป

-ความสามารถในการคิดเชิงจำนวน                                          1

-กราฟ                                                                                     75

-ตาราง                                                                                    82

-อนุกรม                                                                                  85

-การสรุปความ                                                                       98

-แผนภาพเชิงตรรกศาสตร์                                                   108

-อุปมาอุปไมย                                                                     113

-ร้อยละ                                                                               117

-สมการและอสมการ                                                          130

-คณิตศาสตร์เหตุผล                                                         141

#วิชาภาษาไทย

-การอ่านคำในภาษาไทย                                                 154

-การสะกดคำ                                                                   158

-เสียงในภาษาไทย/ พยางค์ คำ กลุ่มคำ และประโยค   165

-สำนวน คำพังเพย สุภาษิต                                             173

-คำพ้องรูป – พ้องเสียง / คำราชาศัพท์                         181

มีบริการ E-Book ดาวน์โหลด *ไม่พบหนังสือ/คอร์สติวที่ต้องการสอบถาม โทร.0-2318-6868,081-4969907 Line: @thebestcenter (คลิกที่นี่)

-โวหารภาพพจน์                                                              191

-โวหารการเขียน                                                             193

-การเติมคำลงในช่องว่าง                                                195

-การทาความเข้าใจบทความ                                          200

-การเรียงลำดับข้อความ                                                 205

-การหาความหมายของคำและกลุ่มคำ                          210

*แนวข้อสอบ วิชาภาษาไทย ชุดที่ 1.                     220

*แนวข้อสอบ วิชาภาษาไทย ชุดที่ 2.                     234

ติวเข้มสอบตำรวจ นายสิบตำรวจ ชั้นประทวน ม.6 ปวช.

ตะกร้าสินค้า

คัดลอกลิงค์เรื่องนี้

มีบริการ E-Book ดาวน์โหลด
*ไม่พบหนังสือ/คอร์สติวที่ต้องการ
สอบถาม โทร 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter
(คลิกที่นี่)