คู่มือเตรียมสอบ ตำรวจชั้นประทวน สายอำนวยการและสนับสนุน ในสังกัด สตม. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ BC-8575

299.00 ฿

รายละเอียด

คัดลอกลิงค์เรื่องนี้

คู่มือเตรียมสอบ ตำรวจชั้นประทวน สายอำนวยการและสนับสนุน ในสังกัด สตม. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ BC-8575

 

สารบัญ
*  วิชาวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป

-ความสามารถในการคิดเชิงจำนวน                                     1

-กราฟ                                                                                72

-ตาราง                                                                              78

-อนุกรม                                                                            80

-การสรุปความ                                                                92

-แผนภาพเชิงตรรกศาสตร์                                             101

-อุปมาอุปไมย                                                                106

-ร้อยละ                                                                          109

-สมการและอสมการ                                                     122

-คณิตศาสตร์เหตุผล                                                      133

*วิชาภาษาไทย

-การอ่านคำในภาษาไทย                                             146

-การสะกดคำ                                                                150

-เสียงในภาษาไทย/ พยางค์  คำ กลุ่มคำ และประโยค   157

-สำนวน คำพังเพย สุภาษิต                                              165

-คำพ้องรูป – พ้องเสียง / คำราชาศัพท์                           173

-โวหารภาพพจน์                                                               183

-โวหารการเขียน                                                                186

-การเติมคำลงในช่องว่าง                                                 187

-การทำความเข้าใจบทความ                                            192

-การเรียงลำดับข้อความ                                                   197

-การหาความหมายของคำและกลุ่มคำ                             202

-แนวข้อสอบ วิชาภาษาไทย ชุดที่ 1.                               212

-แนวข้อสอบ วิชาภาษาไทย ชุดที่ 2.                                226

 

ติวเข้มสอบตำรวจ นายสิบตำรวจ ชั้นประทวน ม.6 ปวช.

ตะกร้าสินค้า

คัดลอกลิงค์เรื่องนี้

มีบริการ E-Book ดาวน์โหลด
*ไม่พบหนังสือ/คอร์สติวที่ต้องการ
สอบถาม โทร 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter
(คลิกที่นี่)