44515
44515

คู่มือเตรียมสอบ นักทรัพยากรบุคคล กรมกิจการสตรี และสถาบันครอบครัว ออกใหม่ 2560 (มีขายเฉพาะ ไฟล์ e book)

270.00 ฿

รายละเอียด

แชร์
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

คัดลอกลิงค์เรื่องนี้

คู่มือเตรียมสอบ นักทรัพยากรบุคคล กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ออกใหม่ 2560 (มีขายเฉพาะ ไฟล์ e book)

สารบัญ

Øความเป็นมา วิสัยทัศน์  ค่านิยม พันธกิจ ภารกิจหน้าที่  โครงสร้าง 

Øยุทธศาสตร์กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (พ.ศ. 2560-2564)                                         

Øระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                                                 

      êเจาะข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                              

      êเจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526

และที่แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2) ชุดที่ 1.                                                                              

      êเจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526

และที่แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2) ชุดที่ 2.                                                                              

      êเจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนพ.ศ. 2551 ชุดที่  1.                                                 

      êเจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนพ.ศ. 2551 ชุดที่  2.                                                 

      êเจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534และที่แก้ไขเพิ่มเติม                      

Øความรู้เกี่ยวกับ กฎ ระเบียบ การบริหารทรัพยากรบุคคล                                                           

      êแนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541                                                            

      êแนวข้อสอบ พ.ร.บ.ประกันสังคม พ.ศ. 2533และที่แก้ไขเพิ่มเติม                                           

      êแนวข้อสอบ พ.ร.บ.เงินทดแทน พ.ศ. 2537                                                                  

      êแนวข้อสอบ พ.ร.บ.ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554          

      êแนวข้อสอบ พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                     

      êแนวข้อสอบ พ.ร.บ.แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543                                                 

Øการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลภาครัฐ                                                                       

      êแนวข้อสอบ การบริหารและทรัพยากรบุคคลภาครัฐ                                                          

      êเจาะข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 1.                                                                     

      êเจาะข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 2.                                                                     

      êเจาะข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 3.                                                                     

     

 

 

 

 

 

สมัคร งาน สอบ ก.พ. ภาค ก. งานราชการ สอบ ก.พ. ภาค ก. รับสมัคร สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 57 สอบ ก.พ. ภาค ก. เปิดสอบ

รวมแนวข้อสอบ แจกฟรี!! ภาค ก. ก.พ. คลิกที่นี่!! new

สนใจหนังสือคู่มือ ภาค ก. ก.พ. หรือ

คอร์สติวเข้ม ภาค ก. ก.พ. หรือ

DVD+ชุดคู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ก.พ.

ที่จัดทำโดย.. The Best Center คลิกที่นี่

โทรสอบถาม Tel: 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter


แชร์
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ตะกร้าสินค้า

คัดลอกลิงค์เรื่องนี้

มีบริการ E-Book ดาวน์โหลด
*ไม่พบหนังสือ/คอร์สติวที่ต้องการ
สอบถาม โทร 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter
(คลิกที่นี่)