คู่มือเตรียมสอบ นักพัฒนาการท่องเที่ยวปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น update สิงหาคม 2560 BC-8582

260.00 ฿

รายละเอียด

คัดลอกลิงค์เรื่องนี้

คู่มือเตรียมสอบ นักพัฒนาการท่องเที่ยวปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น update สิงหาคม 2560 BC-8582

สารบัญ

Øพระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. 2551                                                    

      êแนวข้อสอบ พระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ 2551                                     

Øพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551                                                       

      êแนวข้อสอบ พระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์พ.ศ. 2551                                  

Øความรู้เกี่ยวกับนโยบายและยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวในระดับต่างๆ                                          

Øความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว                                                             

Øความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์การพัฒนาและการส่งเสริมการท่องเที่ยว                                           

มีบริการ E-Book ดาวน์โหลด *ไม่พบหนังสือ/คอร์สติวที่ต้องการสอบถาม โทร.0-2318-6868,081-4969907 Line: @thebestcenter (คลิกที่นี่)

Øความรู้เกี่ยวกับการวางแผนโครงการ การสำรวจ การศึกษาวิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว       

Øการวิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว                                                                       

Øการวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย                                                    

Øความรู้เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการตลาด การบริการข้อมูลด้านการท่องเที่ยว

ในรูปแบบต่างๆ                                                                                                         

Øหลักการตลาดเพื่อการท่องเที่ยว                                                                                    

Øมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย                                                                                         

      êแนวข้อสอบ นักพัฒนาการท่องเที่ยว                                                                         

 

   

ตะกร้าสินค้า

คัดลอกลิงค์เรื่องนี้

มีบริการ E-Book ดาวน์โหลด
*ไม่พบหนังสือ/คอร์สติวที่ต้องการ
สอบถาม โทร 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter
(คลิกที่นี่)