คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ BC-8902

270.00 ฿

รายละเอียด

คัดลอกลิงค์เรื่องนี้

มือเตรียมสอบ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ BC-8902

สารบัญ

+++ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำบัญชี

Øการจัดทำบัญชี                                                                                                                                                                               

Øการจัดทำงบการเงิน                                                                                                                                                                     

Øสินทรัพย์หมุนเวียน                                                                                                                                                                     

Øลูกหนี้                                                                                                                                                                                              

Øสินค้าคงเหลือ                                                                                                                                                                                               

Øเงินลงทุน                                                                                                                                                                                       

Øสินทรัพย์ถาวร                                                                                                                                                                              

Øหนี้สิน                                                                                                                                                                                             

Øส่วนของผู้เป็นหุ้นส่วน                                                                                                                                                               

Øที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์                                                                                                                                                             

Øการบัญชีต้นทุน                                                                                                                                                                             

Øงบการเงิน                                                                                                                                                                                       

Øนโยบายทางบัญชี มาตรฐานการบัญชี                                                                                                                                      

+++ความรู้เกี่ยวกับแนวคิดทั่วไป

Øหลักเกณฑ์การปฏิบัติงาน                                                                                                                                                           

Øหลักฐานการสอบบัญชี                                                                                                                                                                

Øแม่บทการบัญชี                                                                                                                                                                              

Øการะดาษทำการของผู้สอบบัญชี                                                                                                                                                

Øวิธีการรวบรวมหลักฐานและเทคนิคการตรวจสอบบัญชี                                                                                                    

Øการประเมินความเสี่ยง                                                                                                                                                                

                êแนวข้อสอบชุดที่ 1.                                                                                                                                                      

                êแนวข้อสอบชุดที่ 2.                                                                                                                                                      

                êแนวข้อสอบชุดที่ 3.                                                                                                                                                      

 

ตะกร้าสินค้า

คัดลอกลิงค์เรื่องนี้

มีบริการ E-Book ดาวน์โหลด
*ไม่พบหนังสือ/คอร์สติวที่ต้องการ
สอบถาม โทร 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter
(คลิกที่นี่)