56831
Sale!

คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ใหม่ล่าสุด BC-33254

270.00 ฿ 243.00 ฿

รายละเอียด

แชร์
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

คัดลอกลิงค์เรื่องนี้

คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ใหม่ล่าสุด BC-33254

สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับภารกิจหน้าที่กระทรวงวัฒนธรรม                                                                     

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3.

 พ.ศ. 2562 ชุดที่  1.                                                                                                   

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3.

พ.ศ. 2562 ชุดที่  2.                                                                                                   

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 8.

พ.ศ. 2553                                                                                                               

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542

และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 4. พ.ศ. 2559                                                                          

*แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2562                                                                             

*ความรู้เกี่ยวกับการวางแผน                                                                                          

*ความรู้เกี่ยวกับการประสานงาน                                                                                     

*ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการภายในองค์กร                                                                    

*ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ                                                                              

*แนวข้อสอบ การวางแผนงาน  การประสานงาน การบริหารจัดการ  และการบริหารงบประมาณ                  

*ความรู้เกี่ยวกับงาน พระราชพิธี งานรัฐพิธี งานพิธีและศาสนพิธี                                                 

*ความรู้เกี่ยวกับพิธีการศพ                                                                                            

*ความรู้ด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม                                                                               

*แนวข้อสอบ นักวิชาการวัฒนธรรมชุดที่ 1.                                                                      

*แนวข้อสอบ นักวิชาการวัฒนธรรมชุดที่ 2.                                                                      

*แนวข้อสอบ นักวิชาการวัฒนธรรมชุดที่ 3.                                                                      

*แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับ เศรษฐกิจ สังคม การเมือง                                                       

*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์                                                                                            

 

 

                                               

 

สมัคร งาน สอบ ก.พ. ภาค ก. งานราชการ สอบ ก.พ. ภาค ก. รับสมัคร สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 57 สอบ ก.พ. ภาค ก. เปิดสอบ

รวมแนวข้อสอบ แจกฟรี!! ภาค ก. ก.พ. คลิกที่นี่!! new

สนใจหนังสือคู่มือ ภาค ก. ก.พ. หรือ

คอร์สติวเข้ม ภาค ก. ก.พ. หรือ

DVD+ชุดคู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ก.พ.

ที่จัดทำโดย.. The Best Center คลิกที่นี่

โทรสอบถาม Tel: 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter


แชร์
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ตะกร้าสินค้า

คัดลอกลิงค์เรื่องนี้

มีบริการ E-Book ดาวน์โหลด
*ไม่พบหนังสือ/คอร์สติวที่ต้องการ
สอบถาม โทร 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter
(คลิกที่นี่)