คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น UPDATE สิงหาคม 2560 BC-8353

270.00 ฿

รายละเอียด

คัดลอกลิงค์เรื่องนี้

คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น UPDATE สิงหาคม 2560 BC-8353

 

สารบัญ 

-พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

-พ.ร.บ. โรคติดต่อ พ.ศ. 2558

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. โรคติดต่อ พ.ศ. 2558

-พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550

-พ.ร.บ. หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545

-พ.ร.บ. คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

-พ.ร.บ. รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535และที่แก้ไขเพิ่มเติม

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535

และที่แก้ไขเพิ่มเติม

-การส่งเสริมสุขภาพ

-การเฝ้าระวังโรค

-การควบคุมและป้องกันโรคและภัยสุขภาพ

-การฟื้นฟูสุขภาพ

-งานอนามัยแม่และเด็ก

-การวางแผนครอบครัว

-บริหารงานสาธารณสุขเบื้องต้น การวางแผนงาน/โครงการทางด้านสาธารณสุข

-การจัดทำฐานข้อมูลสาธารณสุข

-การมีส่วนร่วมของประชาชน

*แนวข้อสอบรวม นักวิชาการสาธารณสุข

 

ตะกร้าสินค้า

คัดลอกลิงค์เรื่องนี้

มีบริการ E-Book ดาวน์โหลด
*ไม่พบหนังสือ/คอร์สติวที่ต้องการ
สอบถาม โทร 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter
(คลิกที่นี่)