Sale!

คู่มือเตรียมสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

270.00 ฿ 243.00 ฿

รายละเอียด

แชร์
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

คัดลอกลิงค์เรื่องนี้

คู่มือเตรียมสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (มีขายเฉพาะ ไฟล์ e book)

                                               สารบัญ

Øประวัติหน่วยงาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ 

Øการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ                                                                     

Øระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                                             

      ê          เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                        

      êเจาะข้อสอบ พ.ร.ฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546            

Øพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550                                        

          êเจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550               

Øพระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546                                                   

          êเจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546                         

Øการคิดวิเคราะห์เชิงเหตุผลด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ                                

Øการคิดวิเคราะห์เชิงเหตุผลด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์                                 

Øความรู้ความเข้าใจในการวิเคราะห์โครงการ/แผน                                                                

          êเจาะข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 1.(100 ข้อ)                                      

          êเจาะข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 2.(100 ข้อ)                                      

          êเจาะข้อสอบ การเมือง เศรษฐกิจ และสังคมในเหตุการณ์ปัจจุบัน                                   

         

         

 

 

 

สมัคร งาน สอบ ก.พ. ภาค ก. งานราชการ สอบ ก.พ. ภาค ก. รับสมัคร สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 57 สอบ ก.พ. ภาค ก. เปิดสอบ

รวมแนวข้อสอบ แจกฟรี!! ภาค ก. ก.พ. คลิกที่นี่!! new

สนใจหนังสือคู่มือ ภาค ก. ก.พ. หรือ

คอร์สติวเข้ม ภาค ก. ก.พ. หรือ

DVD+ชุดคู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ก.พ.

ที่จัดทำโดย.. The Best Center คลิกที่นี่

โทรสอบถาม Tel: 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter


แชร์
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ตะกร้าสินค้า

คัดลอกลิงค์เรื่องนี้

มีบริการ E-Book ดาวน์โหลด
*ไม่พบหนังสือ/คอร์สติวที่ต้องการ
สอบถาม โทร 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter
(คลิกที่นี่)