Sale!

คู่มือเตรียมสอบ บรรณารักษ์ปฏิบัติการ สำนักงานศาลยุติธรรม ออกใหม่ 2561

260.00 ฿ 234.00 ฿

รายละเอียด

แชร์
 • 5
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  5
  Shares

คัดลอกลิงค์เรื่องนี้

คู่มือเตรียมสอบ บรรณารักษ์ปฏิบัติการ สำนักงานศาลยุติธรรม ออกใหม่ 2561

 

สารบัญ
#ประวัติ วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย ยุทธศาสตร์ โครงสร้าง                                                                                       1

#ความรู้ทางบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์                                                                                               10

#การจัดหมวดหมู่และการจัดทำบัตรรายการ                                                                                                             22

#การจัดการห้องสมุดและศูนย์สารสนเทศ                                                                                                                 36

#เทคโนโลยีสารนิเทศที่นำมาประยุกต์ใช้กับงานห้องสมุด                                                                                       42

#การบริการอ้างอิงและสารนิเทศ                                                                                                                                46

#การบริหารงานการบริการห้องสมุด การส่งเสริมการใช้ห้องสมุด และการส่งเสริมการอ่าน                                56

#ความรู้เกี่ยวกับห้องสมุดประชาชน และห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์                                                                           69

#การจัดเก็บและการสืบค้นสารสนเทศ                                                                                                                       77

      *เจาะข้อสอบ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ                                                                                                            84

      *เจาะข้อสอบ บรรณารักษ์ ชุดที่ 1.                                                                                                                    107

      *เจาะข้อสอบ บรรณารักษ์ ชุดที่ 2.                                                                                                                   124

      *เจาะข้อสอบ บรรณารักษ์ ชุดที่ 3.                                                                                                                   134

      *เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือนพ.ศ. 2551 ชุดที่ 1.                                           150

      *เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือนพ.ศ. 2551 ชุดที่ 2.                                          188

#พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543                                                                    224

      *เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรมพ.ศ. 2543 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                       237

#พระราชบัญญัติให้ใช้พระธรรมนูญศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543                                                                          242

      *เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ให้ใช้พระธรรมนูญศาลยุติธรรมพ.ศ. 2543และที่แก้ไขเพิ่มเติม                              256

สมัคร งาน สอบ ก.พ. ภาค ก. งานราชการ สอบ ก.พ. ภาค ก. รับสมัคร สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 57 สอบ ก.พ. ภาค ก. เปิดสอบ

รวมแนวข้อสอบ แจกฟรี!! ภาค ก. ก.พ. คลิกที่นี่!! new

สนใจหนังสือคู่มือ ภาค ก. ก.พ. หรือ

คอร์สติวเข้ม ภาค ก. ก.พ. หรือ

DVD+ชุดคู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ก.พ.

ที่จัดทำโดย.. The Best Center คลิกที่นี่

โทรสอบถาม Tel: 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter


แชร์
 • 5
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  5
  Shares
 •  
  5
  Shares
 • 5
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ตะกร้าสินค้า

คัดลอกลิงค์เรื่องนี้

มีบริการ E-Book ดาวน์โหลด
*ไม่พบหนังสือ/คอร์สติวที่ต้องการ
สอบถาม โทร 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter
(คลิกที่นี่)