Sale!

คู่มือเตรียมสอบ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น UPDATE สิงหาคม 2560 BC-8537

280.00 ฿ 252.00 ฿

รายละเอียด

แชร์
 • 5
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  5
  Shares

คัดลอกลิงค์เรื่องนี้

คู่มือเตรียมสอบ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น UPDATE สิงหาคม 2560 BC-8537

 

สารบัญ
*เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539                                                     1

*เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539                                          9

-พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                                                                  34

*แนวข้อสอบพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                                             72

-พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                                                       96

*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                               108

-กฎกระทรวงกำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ

และคนชรา พ.ศ. 2548                                                                                                                               111

*แนวข้อสอบ กฎกระทรวงกำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารสำหรับผู้พิการ

หรือทุพพลภาพ และคนชรา พ.ศ. 2548                                                                                                      122

*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                                              124

-ความรู้เกี่ยวกับวิศวกรรมฐานราก                                                                                                               136

-ปฐพีกลศาสตร์                                                                                                                                            153

– ความรู้ในการออกแบบ และคำนวณโครงสร้างไม้และโครงสร้างเหล็ก                                                    174

-วัสดุทางด้านวิศวกรรมโยธาและการทดสอบ                                                                                             211

-ความรู้ด้านวิศวกรรมชลศาสตร์                                                                                                                  217

-ความรู้เกี่ยวกับกลศาสตร์ของวัสดุ                                                                                                            229

-การวิเคราะห์โครงสร้าง                                                                                                                             236

-การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก                                                                                                             259

-ความรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ในงานวิศวกรรม                                                             273

-จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรม                                                                                                            279

*แนวข้อสอบ วิศวกรโยธา ชุดที่ 1.        (จำนวน 100 ข้อ)                                                                       283

*แนวข้อสอบ วิศวกรโยธา ชุดที่ 2.        (จำนวน 75 ข้อ)                                                                          296

สมัคร งาน สอบ ก.พ. ภาค ก. งานราชการ สอบ ก.พ. ภาค ก. รับสมัคร สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 57 สอบ ก.พ. ภาค ก. เปิดสอบ

รวมแนวข้อสอบ แจกฟรี!! ภาค ก. ก.พ. คลิกที่นี่!! new

สนใจหนังสือคู่มือ ภาค ก. ก.พ. หรือ

คอร์สติวเข้ม ภาค ก. ก.พ. หรือ

DVD+ชุดคู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ก.พ.

ที่จัดทำโดย.. The Best Center คลิกที่นี่

โทรสอบถาม Tel: 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter


แชร์
 • 5
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  5
  Shares
 •  
  5
  Shares
 • 5
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ตะกร้าสินค้า

คัดลอกลิงค์เรื่องนี้

มีบริการ E-Book ดาวน์โหลด
*ไม่พบหนังสือ/คอร์สติวที่ต้องการ
สอบถาม โทร 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter
(คลิกที่นี่)