คู่มือเตรียมสอบ เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวปฏิบัติงาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น update สิงหาคม 2560 BC-8605

250.00 ฿

รายละเอียด

คัดลอกลิงค์เรื่องนี้

คู่มือเตรียมสอบ เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวปฏิบัติงาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น update สิงหาคม 2560 BC-8605

สารบัญ

êเจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.  2540                        

Øพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551                                                       

      êแนวข้อสอบ พระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์พ.ศ. 2551                                  

Øพระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. 2551                                                    

      êแนวข้อสอบ พระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ 2551                                     

Øความรู้เกี่ยวกับนโยบายและยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวในระดับต่างๆ                                          

Øความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว                                                               

Øความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์การพัฒนาและการส่งเสริมการท่องเที่ยว                                           

Øการวิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว                                                                       

Øการวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย                                                    

Øมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย                                                                                         

      êแนวข้อสอบ เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว                                                             

   

ตะกร้าสินค้า

คัดลอกลิงค์เรื่องนี้

มีบริการ E-Book ดาวน์โหลด
*ไม่พบหนังสือ/คอร์สติวที่ต้องการ
สอบถาม โทร 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter
(คลิกที่นี่)