Sale!

คู่มือเตรียมสอบ เจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย กรมท่าอากาศยาน BC 8827

260.00 ฿ 234.00 ฿

รายละเอียด

แชร์
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

คัดลอกลิงค์เรื่องนี้

คู่มือเตรียมสอบ เจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย กรมท่าอากาศยาน ออกใหม่ 2560 BC 8827

สารบัญ

Øค่านิยม วิสัยทัศน์ ค่านิยม พันธกิจ ยุทธศาสตร์                                                                     

    êเจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                               

Øพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                                                 

    êแนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ การเดินอากาศ พ.ศ.2497 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                               

Øระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552                               

Øระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ (ฉบับที่ 2 )พ.ศ.2554                  

    êแนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552            

    êแนวข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544                                 

Øทักษะและการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น และ สถานการณ์ปัจจุบัน                                                      

Øกฎกระทรวงกำหนดวัตถุอันตรายและสัตว์ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อความปลอดภัยของอากาศยานหรือ

บุคคลในอากาศยาน พ.ศ. 2550                                                                                        

Øข้อบังคับของคณะกรรมการการบินพลเรือนฉบับที่ 83 ว่าด้วยการตรวจค้นเพื่อรักษาความปลอดภัย

ในการดำเนินงานสนามบินสาธารณะ                                                                                    

Øประกาศกรมการขนส่งทางอากาศ เรื่อง ข้อกำหนดเกี่ยวกับการนำของเหลว เจล สเปรย์ หรือวัตถุและสารอื่นๆ

ซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกันขึ้นในห้องโดยสารอากาศยาน                                                                

Øความรู้เกี่ยวกับภัยคุกคามด้านการบินพลเรือน                                                                      

    êแนวข้อสอบรวม                                                                                                     

    êความรู้ด้านภาษาอังกฤษเจาะแนวข้อสอบไวยากรณ์แยกเป็นเรื่อง ๆ                                          

    êเจาะข้อสอบความรู้พื้นฐานด้านการใช้คอมพิวเตอร์                                                             

 

   

สมัคร งาน สอบ ก.พ. ภาค ก. งานราชการ สอบ ก.พ. ภาค ก. รับสมัคร สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 57 สอบ ก.พ. ภาค ก. เปิดสอบ

รวมแนวข้อสอบ แจกฟรี!! ภาค ก. ก.พ. คลิกที่นี่!! new

สนใจหนังสือคู่มือ ภาค ก. ก.พ. หรือ

คอร์สติวเข้ม ภาค ก. ก.พ. หรือ

DVD+ชุดคู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ก.พ.

ที่จัดทำโดย.. The Best Center คลิกที่นี่

โทรสอบถาม Tel: 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter


แชร์
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ตะกร้าสินค้า

คัดลอกลิงค์เรื่องนี้

มีบริการ E-Book ดาวน์โหลด
*ไม่พบหนังสือ/คอร์สติวที่ต้องการ
สอบถาม โทร 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter
(คลิกที่นี่)