44365
44365

ดักเก็งข้อสอบก่อนสอบ นักพัฒนาชุมชน/เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ข้อสอบ 700 กว่าข้อ BC-8629

250.00 ฿

รายละเอียด

แชร์
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

คัดลอกลิงค์เรื่องนี้

ดักเก็งข้อสอบก่อนสอบ นักพัฒนาชุมชน/เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ข้อสอบ 700 กว่าข้อ BC-8629

 

สารบัญ
#เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการพ.ศ. 2540                                           1

#เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. 2547                             22

#เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ผู้สูงอายุ  พ.ศ. 2546                                                                           39

#เจาะข้อสอบ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการพัฒนาสตรี  พ.ศ. 2538       46

#เจาะข้อสอบ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                                                                       63

#เจาะข้อสอบ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559                                                                                       75

#เจาะข้อสอบ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง                                                                                85

#เจาะข้อสอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12                                        90

#เจาะข้อสอบ พัฒนาชุมชน ชุดที่ 1. (100 ข้อ)                                                                   103

#เจาะข้อสอบ พัฒนาชุมชน ชุดที่ 2. (100 ข้อ)                                                                  123

#เจาะข้อสอบ พัฒนาชุมชน ชุดที่ 3. (100 ข้อ)                                                                  150

#เจาะข้อสอบ พัฒนาชุมชน ชุดที่ 4. (100 ข้อ)                                                                  191

#เจาะข้อสอบ พัฒนาชุมชน ชุดที่ 5. (75 ข้อ)                                                                    234

 

 

สมัคร งาน สอบ ก.พ. ภาค ก. งานราชการ สอบ ก.พ. ภาค ก. รับสมัคร สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 57 สอบ ก.พ. ภาค ก. เปิดสอบ

รวมแนวข้อสอบ แจกฟรี!! ภาค ก. ก.พ. คลิกที่นี่!! new

สนใจหนังสือคู่มือ ภาค ก. ก.พ. หรือ

คอร์สติวเข้ม ภาค ก. ก.พ. หรือ

DVD+ชุดคู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ก.พ.

ที่จัดทำโดย.. The Best Center คลิกที่นี่

โทรสอบถาม Tel: 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter


แชร์
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ตะกร้าสินค้า

คัดลอกลิงค์เรื่องนี้

มีบริการ E-Book ดาวน์โหลด
*ไม่พบหนังสือ/คอร์สติวที่ต้องการ
สอบถาม โทร 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter
(คลิกที่นี่)