44368
44368

ดักเก็งข้อสอบ นักวิชาการ/เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ข้อสอบมากกว่า 800 ข้อ BC-8621

250.00 ฿

รายละเอียด

แชร์
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

คัดลอกลิงค์เรื่องนี้

ดักเก็งข้อสอบ นักวิชาการ/เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ข้อสอบมากกว่า 800 ข้อ BC-8621

 

สารบัญ
#เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                                  1

#เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2508 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                                          8

#เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ภาษีป้าย พ.ศ. 2510 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                                                    24

#เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. บำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2500                                     37

#เจาะข้อสอบ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน

การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และ

ที่แก้ไขเพิ่มเติม                                                                                                                            44

#เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                             55

#เจาะข้อสอบ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการ

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                                                                             64

#เจาะข้อสอบ ระเบียบมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.

2541  และที่แก้ไขเพิ่มเติม                                                                                                       95

#เจาะข้อสอบ การเงินและบัญชี ชุดที่ 1. (93 ข้อ)                                                                     102

#เจาะข้อสอบ การเงินและบัญชี ชุดที่ 2. (100 ข้อ)                                                                  125

#เจาะข้อสอบ การเงินและบัญชี ชุดที่ 3. (100 ข้อ)                                                                  150

#เจาะข้อสอบ การเงินและบัญชี ชุดที่ 4. (100 ข้อ)                                                                  178

#เจาะข้อสอบ การเงินและบัญชี ชุดที่ 5. (100 ข้อ)                                                                 205

#เจาะข้อสอบ การเงินและบัญชี ชุดที่ 6. (104 ข้อ)                                                                 228

 

สมัคร งาน สอบ ก.พ. ภาค ก. งานราชการ สอบ ก.พ. ภาค ก. รับสมัคร สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 57 สอบ ก.พ. ภาค ก. เปิดสอบ

รวมแนวข้อสอบ แจกฟรี!! ภาค ก. ก.พ. คลิกที่นี่!! new

สนใจหนังสือคู่มือ ภาค ก. ก.พ. หรือ

คอร์สติวเข้ม ภาค ก. ก.พ. หรือ

DVD+ชุดคู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ก.พ.

ที่จัดทำโดย.. The Best Center คลิกที่นี่

โทรสอบถาม Tel: 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter


แชร์
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ตะกร้าสินค้า

คัดลอกลิงค์เรื่องนี้

มีบริการ E-Book ดาวน์โหลด
*ไม่พบหนังสือ/คอร์สติวที่ต้องการ
สอบถาม โทร 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter
(คลิกที่นี่)