35053
35053

ตารางติว Summer/58 (ม.ราม)

รายละเอียด

แชร์
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

คัดลอกลิงค์เรื่องนี้

ตารางติว Summer/58

ติวเตอร์กุ้ง

ENG 1001
(EN 101) 1) Sat,Sun 15.30-17.30 ค่าติว 1,000 บาท
ENG 1002
(EN 102) 1) Sat,Sun 13.30-15.30 ค่าติว 1,000 บาท
ENG 2001
(EN 201) 1) Sat 09.00-11.30 ค่าติว 1,000 บาท
ENG 2002
(EN 202) 1) Sun 09.00-11.30 ค่าติว 1,000 บาท
*นอกเหนือจากเวลานี้ ปรึกษาพี่กุ้ง 081-4969907 รับประกันผ่าน 1,000%

พี่สมพร Super ENG

ENG 2202
(EN 204) 1) Sat,Sun 17.00-19.00 ค่าติว 1,000 บาท
ENG 2401
(EN 205) 1) Sat,Sun 09.30-11.00 ค่าติว 1,000 บาท
ENG 2402
(EN 206) 1) Sat,Sun 11.00-13.00 ค่าติว 1,000 บาท
ENG 3401
(EN 305) 1) Sat,Sun 13.00-15.00 ค่าติว 1,000 บาท
ENG 4401
(EN 405) 1) Sat,Sun 15.00-17.00 ค่าติว 1,000 บาท

พี่แบงค์ MTH-INT

APR 2101
1) Sat,Sun 13.30-15.30 ค่าติว 1,000 บาท
CEN 2101
 1)  Sat,Sun  17.30-19.30  ค่าติว  1,000  บาท
ENS 3104
1) Sat,Sun 15.30-17.30 ค่าติว 1,000 บาท
INT 1004
IT 104 1) M,W 09.30-11.30 ค่าติว 1,000 บาท
INT 1005
IT 105 1) M,W 11.30-13.30 ค่าติว 1,000 บาท
MTH 1003
MA 103 1) M,W 13.30-15.30 ค่าติว 1,000 บาท
MTH 1103
MA 113 1) M,W 15.30-17.30 ค่าติว 1,000 บาท
STA 2016
ST 206  1) Sat,Sun  11.30-13.30  ค่าติว  1,000  บาท

พี่เกียว ECO

ECO 1003
EC 103 1) Sat 15.30-17.30 ค่าติว 1,000 บาท
ECO 1101
EC 111 1) M,W 13.30-15.30 ค่าติว 1,000 บาท
ECO 1102
EC 112 1) Tu,Th 11.30-13.30 ค่าติว 1,000 บาท
ECO 2101
EC 201 1) Fri 09.30-12.30 ค่าติว 1,000 บาท
ECO 2102
EC 202 1) Fri 12.30-15.30 ค่าติว 1,000 บาท

พี่แบงค์ RUS

RUS 1001
RS 101 1) Tu,Th 11.30-13.30 ค่าติว 1,000 บาท
RUS 1002
RS 102 1) Tu,Th 13.30-15.30 ค่าติว 1,000 บาท
RUS 2001
RS 201 1) Tu,Th 15.30-17.30 ค่าติว 1,000 บาท
RUS 2002
RS 202 1) Tu,Th 17.30-19.30 ค่าติว 1,000 บาท

พี่จิ๋ว(วัชระ) ACC:FIN

ACC 1101
AC 101 1) Fri 09.30-13.30 ค่าติว 1,000 บาท
2) Sat 17.00-20.00 ค่าติว 1,000 บาท
ACC 1102
AC 102 1) Fri 13.30-17.00 ค่าติว 1,000 บาท
2) Sun 17.00-20.00 ค่าติว 1,000 บาท
ACC 2134
AC 234 1) M,W 15.30-17.30 ค่าติว 1,000 บาท
FIN 2101
MB 203 1) M,W 09.30-11.30 ค่าติว 1,000 บาท
ACC 2201
AC 201 1) Tu,Th 13.30-15.30 ค่าติว 1,000 บาท
ACC 2202
AC 202 1) Tu,Th 15.30-17.00 ค่าติว 1,000 บาท
ACC 3200
AC 300 1) Tu,Th 11.30-13.30 ค่าติว 1,000 บาท
ACC 3205
AC 305 1) Sat 09.30-13.30 ค่าติว 1,000 บาท
ACC 4220
AC 420 1) M,W 11.30-13.30 ค่าติว 1,000 บาท
ACC 4209
AC 409 1) Sat 13.30-17.00 ค่าติว 1,000 บาท
ACC 4252
AC 452 1) Tu,Th 9.30-11.30 ค่าติว 1,000 บาท
2) Sun 09.30-13.30 ค่าติว 1,000 บาท
ACC 3220
AC 320 1) Tu,Th 18.00-20.00 ค่าติว 600 บาท
**สมัครติววิชาบัญชีเล่มใดก็ได้ เรียนฟรี ACC 3220

พี่โต้ง ACC:FIN

ACC 1101
AC 101 เปิดติวเฉพาะสรุปก่อนสอบ S/58
ACC 1102
AC 102 1) Sat 13.30-17.30 ค่าติว 1,000 บาท
ACC 2134
AC 234 1) Sat,Sun 09.30-13.30 ค่าติว 2,000 บาท
  *ค่าติว 2,000.-
ติวเจาะข้อสอบ
ค่าติว 1,000 บาท
2) Sat 09.30-13.30 ค่าติว 1,000 บาท
  ติวเจาะข้อสอบ ค่าติว 1,000 บาท
3) Sun 09.30-13.30 ค่าติว 1,000 บาท
  ติวเจาะข้อสอบ ค่าติว 1,000 บาท
FIN 2101
MB 203 1) Sun 13.30-17.30 ค่าติว 1,000 บาท

พี่ต้น ACC

ACC 3211
AC 311 1) Sat,Sun 09.30-11.30 ค่าติว 1,000 บาท
ACC 3212
AC 312 1) Sat,Sun 11.30-13.30 ค่าติว 1,000 บาท
ACC 4200
AC 400 1) Sat,Sun 13.30-17.30 ค่าติว 1,000 บาท
ACC 4203
AC 403 1) Fri 09.30-11.30 ค่าติว 1,000 บาท
ACC 4246
AC 445 1) Fri 11.30-13.30 ค่าติว 400 บาท

พี่ดำ ACC

ACC 2201
AC 201 1) Tu,Th 11.30-13.20 ค่าติว 1,000 บาท
ACC 2202
AC 202 1) Tu,Th 13.30-15.20 ค่าติว 1,000 บาท
ACC 2133
AC 233 1) Sun 13.30-17.20 ค่าติว 1,000 บาท
ACC 3200
AC 300 1) Sat 13.30-17.20 ค่าติว 1,000 บาท
ACC 4209
AC 409 1) Sat 09.30-13.20 ค่าติว 1,000 บาท

พี่วิทยา LAW

LAW 3012
LW 312 1) Sat,Sun 15.30-18.30 ค่าติว 1,500 บาท
 
2) ติดต่อสำนักงาน      
LAW 3016
LW 315 1) Sat,Sun 11.30-15.30 ค่าติว 1,500 บาท
 
2) W,F 11.30-13.30 ค่าติว 1,000 บาท
3) W,F 18.00-20.00 ค่าติว 1,000 บาท
LAW 2015
LA 215 1) Sat,Sun  09.30-11.30 ค่าติว 1,000 บาท
 
2) ติดต่อสำนักงาน      
LAW 3015
LA 317 1) W,F  09.30-11.30 ค่าติว 1,000 บาท
2) ติดต่อสำนักงาน      
POL2200 PS120 1) Fri 13.30-15.30 ค่าติว 600 บาท
POL2103 PS205 1) Wed 15.30-17.30 ค่าติว 600 บาท
POL3101 PS316 1) M 09.30-11.30 ค่าติว 600 บาท
POL3102 PS333 1) Wed 13.30-15.30 ค่าติว 600 บาท
POL3310 PA311 1) Tu 09.30-11.30 ค่าติว 600 บาท
POL3311 PA312 1) M 11.30-13.30 ค่าติว 600 บาท
POL3312 PA311 1) Tu 11.30-13.30 ค่าติว 600 บาท
POL3313 PA323 1) M 13.30-15.30 ค่าติว 600 บาท
POL3314 PA330 1) Tu 13.30-15.30 ค่าติว 600 บาท
POL3315 PA331 1) M 15.30-17.30 ค่าติว 600 บาท
POL3328 PA340 1) Tu 15.30-17.30 ค่าติว 600 บาท

พี่หนุ่ม ACC:FIN

ไม่เปิดติว Summer/58

พี่วาสนา MGT

APR 3107
BA 306 1) W 15.30-17.00 ค่าติว 500 บาท
MGT 2102
GM 203 1) Th 13.30-15.20 ค่าติว 500 บาท
MGT 2201
GM 416 1) Sat 09.30-10.30 ค่าติว 500 บาท
MGT 3101
GM 419 1) Fri 09.30-11.20 ค่าติว 500 บาท
MGT 3102
GM 306 1) Tu 13.30-15.20 ค่าติว 500 บาท
MGT 3203
GM 307 1) Tu,Th 09.30-11.20 ค่าติว 500 บาท
MGT 3204
GM 477 1) M 13.30-14.20 ค่าติว 500 บาท
MGT 3205
GM 407 1) Th 15.30-16.20 ค่าติว 500 บาท
MGT 3301
GM 302 1) Th 12.30-13.20 ค่าติว 500 บาท
MGT 3302
GM 311 1) Th 16.30-17.30 ค่าติว 500 บาท
MGT 3303
GM 409 1) Tu 12.30-13.20 ค่าติว 500 บาท
MGT 3304
GM 312 1) Fri 15.30-16.30 ค่าติว 500 บาท
MGT 3305
GM 411 1) Th 11.30-12.30 ค่าติว 500 บาท
MGT 3306
GM 412 1) Tu 11.30-12.30 ค่าติว 500 บาท
MGT 3307
GM 414 1) Sat 11.30-12.30 ค่าติว 500 บาท
MGT 3308
GM 415 1) M 11.30-12.30 ค่าติว 500 บาท
MGT 3309
1) M 12.30-13.20 ค่าติว 500 บาท
MGT 3401
GM 322 1) Tu 16.30-17.30 ค่าติว 500 บาท
MGT 3402
GM 420 1) Fri 12.30-13.20 ค่าติว 500 บาท
MGT 3403
GM 421 1) Tu 15.30-16.30 ค่าติว 500 บาท
MGT 3404
GM 423 1) Fri 11.30-12.30 ค่าติว 500 บาท
MGT 3405
GM 316 1) Fri 14.30-15.30 ค่าติว 500 บาท
MGT 3406
GM 323 1) Sun 10.30-11.20 ค่าติว 500 บาท
MGT 3407
GM 331 1) Sat 10.30-11.30 ค่าติว 500 บาท
MGT 3408
GM 214 1) W 14.30-15.20 ค่าติว 500 บาท
MGT 3409
GM 424 1) Sun 09.30-10.30 ค่าติว 500 บาท
MGT 4004
BA 307 1) Fri 13.30-14.20 ค่าติว 500 บาท
MGT 4007
GM 406 1) Fri 14.30-15.20 ค่าติว 500 บาท
MGT 4206
GM 403 1) M 09.30-11.20 ค่าติว 500 บาท
MGT 4207
GM 408 1) W 09.30-11.20 ค่าติว 500 บาท
MGT 4208
GM 417 1) W 13.30-14.20 ค่าติว 500 บาท
MGT 4209
GM 425 1) M 14.30-15.20 ค่าติว 500 บาท
FIN 2101
MB 203 1) Sat,Sun 13.30-15.30 ค่าติว 500 บาท
FIN 2203
MB 303 1) Sat 15.30-17.00 ค่าติว 500 บาท

เรียนจบ ป.ตรี ภายใน 2-3 ปี

“คอร์สบริหารการเรียน

ให้คำปรึกษาและวางแผนการเรียน-ลงทะเบียน ดูแลตลอดหลักสูตร

ปรึกษาและวางแผนการเรียน-ลงทะเบียน


 

รับสอนส่วนตัว (Private) ติดต่อพี่กุ้ง 081-496-9907,081-334-2585


คอร์สทางด่วนพิเศษ

ACC ทุกเล่ม FIN ทุกเล่ม ENG ทุกเล่ม POL ทุกเล่ม LAW ทุกเล่ม MCS ทุกเล่ม MGT ทุกเล่ม และวิชาอื่นๆ โทร.ปรึกษา

สมัคร งาน สอบ ก.พ. ภาค ก. งานราชการ สอบ ก.พ. ภาค ก. รับสมัคร สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 57 สอบ ก.พ. ภาค ก. เปิดสอบ

รวมแนวข้อสอบ แจกฟรี!! ภาค ก. ก.พ. คลิกที่นี่!! new

สนใจหนังสือคู่มือ ภาค ก. ก.พ. หรือ

คอร์สติวเข้ม ภาค ก. ก.พ. หรือ

DVD+ชุดคู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ก.พ.

ที่จัดทำโดย.. The Best Center คลิกที่นี่

โทรสอบถาม Tel: 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter


แชร์
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Additional information

คอร์สติว

สมัครติวได้ที่สถาบันติว

ตะกร้าสินค้า

คัดลอกลิงค์เรื่องนี้

มีบริการ E-Book ดาวน์โหลด
*ไม่พบหนังสือ/คอร์สติวที่ต้องการ
สอบถาม โทร 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter
(คลิกที่นี่)