นักวิชาการอาหารและยาปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา วุฒิปริญญาตรี BC-7691 - THE BEST CENTER

นักวิชาการอาหารและยาปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา วุฒิปริญญาตรี BC-7691

250.00 ฿

รายละเอียด

คัดลอกลิงค์เรื่องนี้

นักวิชาการอาหารและยาปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา วุฒิปริญญาตรี  BC-7691

 

สารบัญ

*วิสัยทัศน์ พันะกิจ ค่านิยม หน้าที่ความรับผิดชอบ โครงสร้าง                                                                           

*ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบการควบคุมความปลอดภัยอาหาร                                                                      

*ระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหารตามมาตรฐาน ISO 22000 : 2005                                              

*ระบบคุณภาพอาหาร (Quality System) : GMP/HACCP                                                                

*มอก. คืออะไร                                                                                                                                                                 

*พระราชบัญญัติอาหารพ.ศ. 2522                                                                                                                               

*พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคพ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                                                                      

*รู้จักกฎหมาย “อาหารใหม่ (Novel Food)”                                                                                                            

*ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการตรวจสอบผลิตภัณฑ์อาหาร                                                                                   

*การออกแบบผลิตภัณฑ์                                                                                                                                           

*มาตรฐานการผลิตอาหาร                                                                                                                                          

*แนวทางการผลิตอาหารให้ถูกหลัก GMP                                                                                                               

*หลักเกณฑ์และวิธีการผลิตอาหาร                                                                                                                            

*การสุขาภิบาลอาหาร                                                                                                                                                    

                –  แนวข้อสอบ พ.ร.บ. อาหารและยา พ.ศ. 2522                                                                                                  

                –  แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522 และที่แก้ไข                                                             

                –  รวมแนวข้อสอบ นักวิชาการอาหารและยา                                                                                             

                –  แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานผลิตภัณฑ์และการตรวจสอบผลิตภัณฑ์อาหาร               

                แนวข้อสอบมาตรฐานการผลิตอาหาร                                                                                                   

               –  เจาะข้อสอบสภาพเศรษฐกิจสังคม เหตุการณ์ปัจจุบัน                                                                                                                 

 

ตะกร้าสินค้า

มีบริการ E-Book ดาวน์โหลด
*ไม่พบหนังสือ/คอร์สติวที่ต้องการ
สอบถาม โทร 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: 0627030008 (คลิกที่นี่)