นักวิชาการเงินและบัญชีปฎิบัติการ สนง. ปลัดกระทรวงยุติธรรม BC-7752

260.00 ฿

รายละเอียด

คัดลอกลิงค์เรื่องนี้

BC-7752  นักวิชาการเงินและบัญชีปฎิบัติการ สนง. ปลัดกระทรวงยุติธรรม

สารบัญ

ความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์

ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลังพ.ศ. 2551

แนวข้อสอบระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551

ความรู้ด้านการบัญชี

ความรู้ด้านการเงิน

การจัดทำแผนงาน

การวิเคราะห์และวางแผน การประสานงาน และการจัดการงาน

พระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. 2558

เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรมพ.ศ. 2558

เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร ของราชการ พ.ศ. 2540

เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534และที่แก้ไขเพิ่มเติม

เจาะข้อสอบ นักวิชาการเงินและบัญชี

เจาะข้อสอบ สภาพแวดล้อม เศรษฐกิจสังคม เหตุการณ์ปัจจุบัน

ตะกร้าสินค้า

คัดลอกลิงค์เรื่องนี้

มีบริการ E-Book ดาวน์โหลด
*ไม่พบหนังสือ/คอร์สติวที่ต้องการ
สอบถาม โทร 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter
(คลิกที่นี่)