พิชิตข้อสอบ มีข้อสอบมากกว่า 1,500 ข้อ ภาค ก. + กฎหมายท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น UPDATE สิงหาคม 2560 BC-8315

320.00 ฿

รายละเอียด

แชร์
 • 29
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  29
  Shares

คัดลอกลิงค์เรื่องนี้

พิชิตข้อสอบ มีข้อสอบมากกว่า 1,500 ข้อ ภาค ก. + กฎหมายท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น UPDATE สิงหาคม 2560 BC-8315

 

สารบัญ
-ส่วนที่ 1. วิชาความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล 30 คะแนน

-ประวัติการปกครองส่วนท้องถิ่นของประเทศไทย

-โครงสร้างกฎหมายการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

*เจาะข้อสอบ การสรุปความ

*เจาะข้อสอบ วิเคราะห์เหตุการณ์หรือสรุปเหตุผลทางการเมือง

*เจาะข้อสอบ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

-โมเดลเศรษฐกิจประเทศไทย 4.0

*เจาะข้อสอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12

*โจทย์การสรุปเหตุผลทางและตรรกศาสตร์ (ตรรกวิทยา)

*เจาะข้อสอบ การสรุปเหตุผล

*เจาะข้อสอบ อุปมาอุปไมย

*แบบทดสอบคำไม่เข้าพวก

*แนวข้อสอบ คณิตศาสตร์ทั่วไป

-ส่วนที่ 2. วิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ 30 คะแนน

*เจาะข้อสอบ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ชุดที่ 1.

*เจาะข้อสอบ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ชุดที่ 2.

*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534และที่แก้ไขเพิ่มเติม

*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537  และที่แก้ไขเพิ่มเติม

*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542

*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

*เจาะข้อสอบ พ.ร.ฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

*เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

 

-ส่วนที่ 3. วิชาภาษาไทย 20 คะแนน

*การอ่านคำในภาษาไทย

*การสะกดคำ

*พยางค์  คำ กลุ่มคำ และประโยค

*คำราชาศัพท์

*การเติมคำลงในช่องว่าง

êการทำความเข้าใจบทความ

*การเรียงลำดับข้อความ

*การหาความหมายของคำและกลุ่มคำ

*แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่ 1.

*แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่ 2.

 

-ส่วนที่ 4. วิชาภาษาอังกฤษ 20 คะแนน

*แนวข้อสอบภาษาอังกฤษชุดที่ 1.                                                                                                                                       *แนวข้อสอบภาษาอังกฤษชุดที่ 2.

 

 

 

 

 

     

สมัคร งาน สอบ ก.พ. ภาค ก. งานราชการ สอบ ก.พ. ภาค ก. รับสมัคร สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 57 สอบ ก.พ. ภาค ก. เปิดสอบ

รวมแนวข้อสอบ แจกฟรี!! ภาค ก. ก.พ. คลิกที่นี่!! new

สนใจหนังสือคู่มือ ภาค ก. ก.พ. หรือ

คอร์สติวเข้ม ภาค ก. ก.พ. หรือ

DVD+ชุดคู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ก.พ.

ที่จัดทำโดย.. The Best Center คลิกที่นี่

โทรสอบถาม Tel: 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter


แชร์
 • 29
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  29
  Shares
 •  
  29
  Shares
 • 29
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ตะกร้าสินค้า

คัดลอกลิงค์เรื่องนี้

มีบริการ E-Book ดาวน์โหลด
*ไม่พบหนังสือ/คอร์สติวที่ต้องการ
สอบถาม โทร 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter
(คลิกที่นี่)