35336
35336

BC-5321 คู่มือสอบนักสืบสวนสอบสวน สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

270.00 ฿

รหัสสินค้า: มาตราการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ป.ป.ท. หมวดหมู่: , ป้ายกำกับ:

รายละเอียด

แชร์
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

คัดลอกลิงค์เรื่องนี้

ฺBC-5321 คู่มือสอบนักสืบสวนสอบสวน สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ  (ปปท.)

 

ประกอบด้วย

 •  ป.ป.ท. คืออะไร
 • ความรู้เกี่ยวกับด้านการสืบสวนสอบสวนและการไต่สวนข้อเท็จจริง
 • ประวัติความเป็นมาของ ป.ป.ท. คณะกรรมการ อำนาจหน้าที่่ วิสัยทัศน์  พันธกิจ ค่านิยมร่วม ประเด็นยุทธศาสตร์  ตราสัญลักษณ์ โครงสร้างสำนักงาน
 • ประมวลกฎหมายอาญา
 • เจาะข้อสอบประมวลกฎหมายอาญา
 • เจาะข้อสอบประมาลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
 • พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
 • เจาะข้อสอบ พรบ ข้าราชการพลเรือน
 • พระราชบัญญัติมาตราการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 • พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขถึงแบับที่ 3 พ.ศ.2558
 • เจาะข้อสอบพรบประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม ฯ
 • เจาะข้อสอบพระราชกฤษฎีการว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
 • อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ. 2003
 • คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติเรื่องมาตราการป้องกันและแก้ไขการทุจริต
 • เจาะข้อสอบ พรบ. มาตราการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
 • เจาะข้อสอบความรู้เกี่ยวกับสำนักงาน ป.ป.ท.
 • เจาะข้อสอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ. 2003
 • เจาะข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการสืบสวนสอบสวนและไต่ส่วนข้อเท็จจริง
สมัคร งาน สอบ ก.พ. ภาค ก. งานราชการ สอบ ก.พ. ภาค ก. รับสมัคร สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 57 สอบ ก.พ. ภาค ก. เปิดสอบ

รวมแนวข้อสอบ แจกฟรี!! ภาค ก. ก.พ. คลิกที่นี่!! new

สนใจหนังสือคู่มือ ภาค ก. ก.พ. หรือ

คอร์สติวเข้ม ภาค ก. ก.พ. หรือ

DVD+ชุดคู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ก.พ.

ที่จัดทำโดย.. The Best Center คลิกที่นี่

โทรสอบถาม Tel: 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter


แชร์
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ตะกร้าสินค้า

คัดลอกลิงค์เรื่องนี้

มีบริการ E-Book ดาวน์โหลด
*ไม่พบหนังสือ/คอร์สติวที่ต้องการ
สอบถาม โทร 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter
(คลิกที่นี่)