36866
36866

BC-5895 คุ่มือสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กรมพัฒนาที่ดิน

280.00 ฿

ประกอบด้วย พรบ เนื้อหาความรู้  และเจาะข้อสอบ

รายละเอียด

แชร์
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

คัดลอกลิงค์เรื่องนี้

ฺBC-5895  คุ่มือสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กรมพัฒนาที่ดิน

ประกอบด้วยเนื้อหา พรบ และข้อสอบ
*  ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้างหน่วยงาน ของกรมพัฒนาที่ดิน
*  นโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
*  นโยบายกรมพัฒนาที่ดิน
*  ยุทธศาสตร์กรมพัฒนาที่ดินในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11
–  แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกรมพัฒนาที่ดิน
*  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
–  เจาะข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ  2526 ชุดที่ 1
–  เจาะข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ  2526 ชุดที่ 2
–  เจาะข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ  2526 ชุดที่ 3
*  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
–  เจาะข้อสอบ
*  เจาะข้อสอบพระราชกฤษฎีการว่่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
*  ความรู้เรื่องงานพัสดุ
–  เจาะข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไข
*  ความรู้ด้านการวิเคราะห์จัดทำแผนงงาน
*  ความรู้ด้านงบประมาณและการเบิกจ่ายงบประมาณ

–  เจาะแนวข้สออบความรู้ด้านการจัดทำงบประมาณ
–  เจาะแนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการบริหารงานงบประมาณ พ.ศ. 2548
–  เจาะข้อสอบ พรบ. วิธีการงบประมาณ
*  ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานทรัพยากรบุคคล
*  ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์
–  เจาะข้อสอบการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์

 

สมัคร งาน สอบ ก.พ. ภาค ก. งานราชการ สอบ ก.พ. ภาค ก. รับสมัคร สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 57 สอบ ก.พ. ภาค ก. เปิดสอบ

รวมแนวข้อสอบ แจกฟรี!! ภาค ก. ก.พ. คลิกที่นี่!! new

สนใจหนังสือคู่มือ ภาค ก. ก.พ. หรือ

คอร์สติวเข้ม ภาค ก. ก.พ. หรือ

DVD+ชุดคู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ก.พ.

ที่จัดทำโดย.. The Best Center คลิกที่นี่

โทรสอบถาม Tel: 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter


แชร์
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ตะกร้าสินค้า

คัดลอกลิงค์เรื่องนี้

มีบริการ E-Book ดาวน์โหลด
*ไม่พบหนังสือ/คอร์สติวที่ต้องการ
สอบถาม โทร 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter
(คลิกที่นี่)