BC-6472 คู่มือสอบวิศวกรชลประทานปฏิบัติการ กรมชลประทาน

260.00 ฿

ประกอบด้วยเนื้อหา และเจาะข้อสอบ

รายละเอียด

คัดลอกลิงค์เรื่องนี้

ฺBC-6472  คู่มือสอบวิศวกรชลประทานปฏิบัติการ กรมชลประทาน
ประกอบด้วยเนื้อหาที่กำหนดในการสอบและเจาะข้อสอบ

*  ประวัติกรมชลประทาน อำนาจหน้าที่ วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้าง ยุทธศาสตร์
*  หลักการชลประทาน
*
  ความสัมพันธ์ระหว่างดิน น้ำ พืช    
*  ปริมาณการใช้น้ำของพืช   
*  การกำหนดการให้น้ำแก่พืช    
*  ประสิทธิภาพการชลประทาน       
*  การออกแบบระบบชลประทาน   
*  ความสำคัญของการวางโครงการ  การวิเคราะห์ความเหมาะสมของโครงการด้านต่างๆ   การศึกษาผลกระทบของโครงการด้านต่างๆ

*  การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในงานวิศวกรรมชลประทาน                                                                 *  ความสัมพันธ์ระหว่างน้ำฝนและน้ำท่า         
*  การวิเคราะห์และออกแบบทางอุทกวิทยา การตรวจวัดทางอุทกวิทยา       
*  หลักการชลศาสตร์และการไหลในทางน้ำเปิด การไหลในท่อ       
*  การออกแบบอาคารทางชลศาสตร์         
* การระบายน้ำ
Ÿเจาะแนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับกรมชลประทาน
– 
Ÿเจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พ.ศ. 2585
–  
Ÿเจาะข้อสอบวิศวกรชลประทาน

 

ตะกร้าสินค้า

คัดลอกลิงค์เรื่องนี้

มีบริการ E-Book ดาวน์โหลด
*ไม่พบหนังสือ/คอร์สติวที่ต้องการ
สอบถาม โทร 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter
(คลิกที่นี่)