BC-7202 คู่มือสอบนิติกร กรมบังคับคดี ออกใหม่ปี 2560 - THE BEST CENTER

BC-7202 คู่มือสอบนิติกร กรมบังคับคดี ออกใหม่ปี 2560

260.00 ฿

รายละเอียด

คัดลอกลิงค์เรื่องนี้

BC-7202  คู่มือสอบนิติกร กรมบังคับคดี ออกใหม่ปี 2560

สารบัญ

* ความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ  ค่านิยม  อำนาจหน้าที่  โครงสร้าง            

*พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539                                               

            – แนวข้อสอบ พรบ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 30

*พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540                                                       

            -แนวข้อสอบ พรบ. ข้อมูลข่าวสาร ของราชการ พ.ศ. 2540                                    

            แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนพ.ศ. 2551                                        

*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการพ.ศ. 2547                                       

            – แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2557        

            –แนวข้อสอบ กฎหมายล้มละลาย                                                                              

            –แนวข้อสอบ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง                                          

            –แนวข้อสอบ กฎหมายลักษณะพยาน                                                                      

            –แนวข้อสอบ วิชากฎหมายแพ่งและพาณิชย์                                                                      

สามารถเลือกรูปแบบการจัดส่งหนังสือ/คู๋มือที่สั่งซื้อทางไปรษณีย์ หรือ จัดส่งเป็น E-book ทางอีเมล์ในรูปแบบไฟล์ PDF ทางอีเมล์

รายละเอียดคลิกที่นี่!!

รถเข็น

มีบริการ E-Book ดาวน์โหลด
*ไม่พบหนังสือ/คอร์สติวที่ต้องการ
สอบถาม โทร 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: 0627030008 (คลิกที่นี่)