เจาะข้อสอบนายทหารประทวน กองบัญชาการกองทัพไทย วิชาพื้นฐานความรู้ทั่วไป ออกใหม่ เดือนธันวาคม 2560  BC-9435

260.00 ฿

รายละเอียด

คัดลอกลิงค์เรื่องนี้

เจาะข้อสอบนายทหารประทวน กองบัญชาการกองทัพไทย วิชาพื้นฐานความรู้ทั่วไป ออกใหม่ เดือนธันวาคม 2560  BC-9435

สารบัญ

<< วิชาคณิตศาสตร์

          *เจาะข้อสอบ คณิตศาสตร์ 150 ข้อ                                                            

<<วิชาภาษาไทย

          *เจาะข้อสอบ ภาษาไทย  ชุดที่ 1.                                                                

          *เจาะข้อสอบ ภาษาไทย  ชุดที่ 2. แยกเป็นเรื่องๆ     

          *ข้อสอบเรื่องการสะกดคำ                                                                          

          *ข้อสอบเรื่องการอ่านคำ                                                                            

          *ข้อสอบความหมายของคำและกลุ่มคำ                                                          

          *ข้อสอบการใช้คำราชาศัพท์                                                                       

          *ข้อสอบโวหารภาพพจน์                                                                            

          *ข้อสอบโวหารการเขียน                                                                            

          *ข้อสอบสำนวน สุภาษิต คำพังเพย                                                               

          *ข้อสอบการอ่านจับใจ                                                                              

          *ข้อสอบเรื่องการสรุปความ                                                                        

          *ข้อสอบเรื่องการตีความ                                                                           

          *ข้อสอบเรื่องการทำความเข้าใจบทความ                                                        

<<วิชาภาษาอังกฤษ                      

          *เจาะข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1.                                                             

          *เจาะข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2.                                                             

          *เจาะข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 3.                                                             

      *เจาะข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 4.  

*เจาะข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 5.                                                             

<< วิชาความรู้ทั่วไป

          *เจาะข้อสอบความรู้ด้านการเมือง การทหาร เศรษฐกิจ สังคม วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี

พลังงานสิ่งแวดล้อม ประชาคมอาเซียน ชุดที่ 1.                                                          

          *เจาะข้อสอบความรู้ด้านการเมือง การทหาร เศรษฐกิจ สังคม วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี

พลังงานสิ่งแวดล้อม ประชาคมอาเซียน ชุดที่ 2.                                                          

          *ค่านิยมคนไทย                                                                                    

         

 

ตะกร้าสินค้า

คัดลอกลิงค์เรื่องนี้

มีบริการ E-Book ดาวน์โหลด
*ไม่พบหนังสือ/คอร์สติวที่ต้องการ
สอบถาม โทร 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter
(คลิกที่นี่)