เจาะข้อสอบนายทหารสัญญาบัตร กองบัญชาการกองทัพไทย วิชาพื้นฐานความรู้ทั่วไป ออกใหม่ เดือนธันวาคม 2560  BC-9428

260.00 ฿

รายละเอียด

คัดลอกลิงค์เรื่องนี้

เจาะข้อสอบนายทหารสัญญาบัตร กองบัญชาการกองทัพไทย วิชาพื้นฐานความรู้ทั่วไป ออกใหม่ เดือนธันวาคม 2560  BC-9428

สารบัญ 

<<วิชาคณิตศาสตร์

          *เชต  

          *ตรรกศาสตร์                                                                                        

          *ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน                                                                       

          *ระบบจำนวนจริง                                                                                   

          *ความน่าจะเป็น                                                                                   

          *สถิติ                                                                                             

          *ลำดับและอนุกรม                                                                                   

          *เจาะข้อสอบรวม                                                                                    

<<วิชาภาษาไทย หลักภาษา การใช้ภาษา และความเข้าใจภาษา

          *เสียงและอักษรไทย                                                                                 

          *ความหมายของคำและกลุ่มคำ                                                                    

          *การสะกดคำ                                                                                        

          *การใช้คำไม่ถูกต้อง                                                                                 

          *ลักษณะประโยคเพื่อการสื่อสาร                                                                    

          *ระดับภาษา                                                                                         

          *ราชาศัพท์                                                                                                  

          *สำนวน สุภาษิต คำพังเพย                                                                         

          *โวหารการเขียน                                                                                    

          *การอ่านจับใจความ                                                                                

          *การอ่านตีความ การอ่านสรุปความ                                                               

          *บทความ                                                                                            

          *เจาะข้อสอบ ภาษาไทย                                                                                       

<<วิชาภาษาอังกฤษ  

          *เจาะแนวข้อสอบไวยากรณ์แยกเป็นเรื่อง ๆ                                                      

          *เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1.                                                                

          *เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2.                                                                

<<วิชาความรู้ทั่วไป

          *แนวข้อสอบ ความรู้ทั่วไป ชุดที่ 1.                                                                

          *แนวข้อสอบ ความรู้ทั่วไป ชุดที่ 2.                                                                

          *ค่านิยมคนไทย                                                                                      

ตะกร้าสินค้า

คัดลอกลิงค์เรื่องนี้

มีบริการ E-Book ดาวน์โหลด
*ไม่พบหนังสือ/คอร์สติวที่ต้องการ
สอบถาม โทร 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter
(คลิกที่นี่)