เจาะข้อสอบนายสิบตำรวจ สายป้องกันและปราบปราม ใช้ได้ทุกสาย วุมิ ม.6 หรือเทียบเท่า ออกใหม่ประจำปี 2561 BC-9183

270.00 ฿

รายละเอียด

คัดลอกลิงค์เรื่องนี้

เจาะข้อสอบนายสิบตำรวจ สายป้องกันและปราบปราม ใช้ได้ทุกสาย วุมิ ม.6 หรือเทียบเท่า ออกใหม่ประจำปี 2561 BC-9183

สารบัญ

++หมวดวิชาความสามารถทั่วไป

            êเจาะข้อสอบ วิชาคณิตศาสตร์ชุดที่ 1.                                                            

              êเจาะข้อสอบ วิชาคณิตศาสตร์ชุดที่ 2.                                                            

               êเจาะข้อสอบ วิชาคณิตศาสตร์ชุดที่ 3.                                                               

              êเจาะข้อสอบ วิชาคณิตศาสตร์ชุดที่ 4.                                                            

              êเจาะข้อสอบ วิชาคณิตศาสตร์ชุดที่ 5.                                                            

  ++หมวดวิชาภาษาไทย

          êเจาะข้อสอบ วิชาภาษาไทย  ชุดที่ 1.                                                             

          êเจาะข้อสอบ วิชาภาษาไทย  ชุดที่ 2.                                                             

          êเจาะข้อสอบ วิชาภาษาไทย  ชุดที่ 3.                                                             

          êเจาะข้อสอบ วิชาภาษาไทย  ชุดที่ 4.                                                            

     ++หมวดวิชาภาษาอังกฤษ                                                                                     

              êเจาะข้อสอบ วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1.                                                          

              êเจาะข้อสอบ วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2.                                                                    

              êเจาะข้อสอบ วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 3.                                                                     

              êเจาะข้อสอบ วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 4.                                                           

              êเจาะข้อสอบ วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 5.                                                           

     ++หมวดวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

              êเจาะข้อสอบ เทคโนโลยีสารสนเทศ ชุดที่ 1.                                                     

              êเจาะข้อสอบ เทคโนโลยีสารสนเทศ ชุดที่ 2.                                                     

              êเจาะข้อสอบ เทคโนโลยีสารสนเทศ ชุดที่ 3.                                                     

     ++หมวดวิชาจริยธรรม สังคม วัฒนธรรม 

              êเจาะข้อสอบ จริยธรรม สังคม วัฒนธรรม ชุดที่  1.                                             

              êเจาะข้อสอบ จริยธรรม สังคม วัฒนธรรม ชุดที่  2.                                             

     ++หมวดวิชากฎหมายที่ประชาชนควรรู้

              êเจาะข้อสอบ กฎหมายที่ประชาชนควรรู้                                                          

              êเจาะข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน                                                             

 

    

 

 

 

ตะกร้าสินค้า

คัดลอกลิงค์เรื่องนี้

มีบริการ E-Book ดาวน์โหลด
*ไม่พบหนังสือ/คอร์สติวที่ต้องการ
สอบถาม โทร 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter
(คลิกที่นี่)